Vi lanserar samverkan på riktigt

Nu kan byggherrarna både ha kakan och äta den. Forsens nya samverkans­modell kombinerar nämligen det bästa ur två världar.

– Genom att ta in underleverantörernas expertis redan i planeringsskedet och upphandla delentreprenörer i full konkurrens säkrar vi både lägsta kostnad och kortaste projekttid. Samtidigt ligger makten hos byggherren under hela processen. Forsen är det första konsult­företaget i Sverige som tar totalansvar för hela byggprojekt, säger Jörgen Hultmark, ansvarig för Forsen Samverkan.

Det klassiska sättet att genomföra stora byggprojekt kan liknas vid en stafett, där pinnen lämnas över ett stort antal gånger mellan de olika entreprenörerna. Det leder ofta till missförstånd, informationsglapp, felaktiga prioriteringar, konflikter, högre kostnader och försenade leveranser.
– Det här är uppåt väggarna, tycker vi på Forsen. Om vi istället utnyttjar experternas kunskaper redan från början kan vi säkra metoder och kostnader redan innan projektet drar igång. Ingen vet ju bättre hur man lägger ett undertak än takläggaren själv, säger Jörgen Hultmark.

Samverkan – eller ”partnering”, som det ibland kallas – är visserligen inget nytt begrepp inom byggbranschen. Men Jörgen Hultmark menar att det till stor del är en illusion:
– Entreprenörerna är utförare men sällan med och utformar idéerna. Och de stora byggföre­tagen har ramavtal med sina underleverantörer, vilket innebär att de inte konkurrensutsätter varje projekt. Det leder till högre kostnader och sämre metodanpassning. Det är inte vad vi kallar samverkan.

Därför är Forsen nu först ut i Sverige med att erbjuda ”samverkan på riktigt”.
– Vi har inga fasta band till konsulter eller underleverantörer, vilket innebär att vi kan göra fördelaktiga upphandlingar och genomföra lönsammare projekt än de stora riksbyggarna. Och med tanke på att ungefär 90 procent av jobben i ett traditionellt byggprojekt består av köpta varor och tjänster kan man ifrågasätta om de traditionella byggföretagens affärsmodell behövs. Det här är framtiden, säger Jörgen Hultmark.

För mer information, kontakta:
Jörgen Hultmark, vd Forsen Samverkan: 070-602 19 62

Här kan du läsa mer om samverkan. (Länk till våra erbjudanden här på sajten).

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK