Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Care: Bygg för de äldre när de fortfarande är unga

I regeringens höstbudget föreslås en satsning på upprustning av miljonprogrammet. Det föreslagna stödet ligger på en miljard kronor om året till och med år 2019.

Eftersom dessa hus byggdes under stor tidspress, och med delvis oprövade material och byggmetoder som i efterhand visat sig inte hålla måttet, kommer stödet sannolikt inte att räcka långt. Det ska dessutom räcka till både upprustning och energieffektivisering.

Bostadsfrågorna dominerade årets Almedalsvecka och extra roligt var att frågorna om äldres boende fanns med på många seminarier. Ewa Samuelsson höll ett föredrag om utredningen om bostäder för äldre som hon har lett, och som presenterades för bostadsministern härom veckan. Om 15 år (inom kommunernas planeringstid) kommer personer som är 75+ att ha ökat med nästan en halv miljon. Till år 2025 kommer personer som är 85+ att vara den grupp som ökar mest. Dessa siffror visar att när investeringar för bostadsbyggande görs så måste fokus ligga på ökad tillgänglighet – inte bara lägsta möjliga nivå för att få bygglov.

Jag höll själv ett föredrag i Almedalen, arrangerat av Svensk Byggtjänst, om just renovering för äldre. Några av de saker jag tog upp var värdet av att bygga tillgängligt och vad som skapar trygghet. En bostad, inklusive allmänna delar, där man lätt kan röra sig, utan hinder och med god orienterbarhet är det som skapar trygghet.

Ett boende där material och inredning väljs med omsorg gör att bostaden på ett enkelt och tilltalande sätt enkelt kan anpassas när behoven väl kommer. Finesserna ska finnas och de ska fungera för såväl en barnfamilj som för en äldre person. På det viset kommer bostäderna att kunna behållas i ett bra skick och utan fula bostadsanpassningar som blir kostsamma att återställa. Fastighetsägaren får med stor sannolikhet hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare som bor kvar längre i sin lägenhet vilket sänker kostnaderna för underhåll. (Se även mina 7 tips på områden där man lätt kan skapa ett bättre boende!)

Det är glädjande att se att Ewa Samuelssons utredning kom fram till liknande slutsatser. I rapporten rekommenderas bland annat att PBL-krav om enkelt avhjälpta hinder även ska omfatta entréer och trapphus i flerbostadshus; att statligt stöd införs för installation av hiss i flerbostadshus; att investeringsstöd utökas, med krav på ökad tillgänglighet i badrum och sovrum vid nybyggnation.

Att planera för hela kvarter gör att man får liv och rörelse...
– Eva Eriksson

Låt äldreaspekten vara med i varje detaljplan

Ett annat mycket intressant seminarium i Almedalen där jag hade förmånen att agera moderator, handlade om hur man ska skapa framtidens omsorgskvarter i stadsmiljö. Arrangör var fastighetsbolaget Stenvalvet, och med i diskussionen var även Nooa Arkitekter och vårdgivaren Aleris. Det finns en enorm kunskap och driv hos dessa aktörer, och det borde kommunerna utnyttja mer. Istället säljer många kommuner mark till byggjättarna vid ny exploatering, med krav på att de inom byggrätten även ska bygga särskilda boenden.

Resultatet blir förstås därefter, och man får lokaler som lämnar en hel del övrigt att önska; svåra och dyra att bedriva vård i. Om kommunen istället skulle ha ett helhetstänk med kvalitet och långsiktighet i fokus, borde man låta de som kan sin sak göra vad de är bäst på. Det är då man får effektiva och genomtänkta byggnader. Det blir billigare att förvalta, vården blir billigare att driva och kommunen får nöjdare kommuninvånare.

Att planera för hela kvarter gör att man får liv och rörelse med förskola, skola, bostäder för familjer och äldre och service och kommunikationer. Att hitta personal till det särskilda boendet blir lättare, och att de äldre får tätare besök av nära och kära är en tacksam bieffekt.

Äldreaspekten måste finnas med i varje detaljplan. Att skapa boende för äldre kräver förståelse för gestaltningens betydelse och vilka behov som kan uppstå och hur dessa kan förebyggas genom kloka lösningar. Vi måste börja planera, bygga och drifta med insikt om att vi bygger åt oss själva och våra föräldrar – vi blir alla äldre…

Projekt inom vård och omsorg kräver unik kompetens och en särskild förståelse för slutkunden. Det har vi på Forsen.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK