Foto: Per Myrehed
Eva Eriksson tycker vi ska sätta snurr på bostadskarusellen!
Foto: Per Myrehed

Care: Stora möjligheter för bättre boende, men det finns utmaningar

I ca 1,5 år har utredningen om hur bostadssituationen för äldre ska kunna förbättras pågått. Nu är utredningen ute på remiss och svaren ska inkomma till regeringen senast den 1 mars.

Jag har läst utredningen (se länk nedan) och måste säga att jag är imponerad av omfattningen och slutsatserna man kommit fram till. Det är i och för sig inga överraskningar men att sammanfatta frågeställningarna, komplexiteten och även förslagen på lösningarna gör att allt kommer i sitt sammanhang på ett mycket bra sätt.

Det gläder mig extra mycket att läsa innehållet under rubriken Bättre bostäder kan minska fallolyckor (5.7). Det är precis det vi skrev om i vår debattartikel i Dagens Samhälle, 21 november, 2014.

De positiva samhällsekonomiska effekterna av ett tillgängligare boende är stora

Som exempel betalar samhället ca 25 miljarder per år för skador som uppkommer i samband med fallolyckor, ca 10 miljarder är kostnaden för fallolyckor bland äldre. Den totala kostnaden för samhället för att förebygga fallolyckor är ca 3,4 miljarder. Här finns pengar att investera och spara!

Kostnaderna beräknas dessutom att öka i takt med att de äldre blir fler. Ytterligare konsekvenser för fallolyckorna kan bli att en fördubbling av antalet sjukhusplatser kommer att behövas till följd av t ex höftledsfrakturer som drabbar äldre.

Kostnaderna för investeringsstöd för nyproduktion eller ombyggnad till trygghetsboende eller för hissbidrag i befintliga hus gör att den äldre kan bo kvar längre i sin bostad. För varje år kvarboende i den egna lägenheten blir möjligt sparar samhället ca 500 000 kr för kostnaden för ett vård- och omsorgsboende – per individ. Ett bra boende kan bidra till möjligheten för ett självständigt liv i upp till 10 år jämfört med en påtvingad flytt till ett vårdboende. Forskning visar dessutom att påtvingad ensamhet (isolering i otillgänglig boende) kan leda till försämrad hälsa och ge upphov till såväl psykiska som fysiska sjukdomstillstånd.

Ett bra boende kan bidra till möjligheten för ett självständigt liv i upp till 10 år längre...
– Eva Eriksson, Forsen Care

Vi har en stor utmaning framför oss när det gäller bostadsförsörjningen och när det gäller bostäder för äldre så är den största utmaningen att lyfta intresset och förståelsen för själva grundfrågan tillgänglighet. Tillgänglighet enligt BBR är bra men det går att göra så mycket mer i en bostad (se mina 7 tips som är ett grundförslag hur man kan gör en bostad ”tillgänglighetssmart”) – allt för att öka tillgängligheten som skapar trygghet när man blir skröplig.

Att sedan i praktiken implementera kunskapen och förverkliga den i alla led – framförallt hos byggentreprenörerna – blir en ytterligare utmaning i vår konservativa bransch. Jag tror att den sakkunnigas kontroller måste utökas, likt KA PBLs kontrollplan, för att det ska bli så bra som möjligt.

Jag tror att statusen på tillgänglighetsfrågorna äntligen kommer att höjas i samband med denna utredning och det känns så klart mycket bra eftersom detta är en fråga som ligger Forsen Care varmt om hjärtat. Det  är viktigt och bra för alla!

Länk till utredningen

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK