Care: Tillgänglighet är en nyckel till en sund bostadsmarknad

Nyligen presenterade Länsstyrelsen Stockholm sin rapport Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2015, som bland mycket annat tar upp problemet med bristande tillgänglighet i bostäder för äldre.

När åldern gör att det egna boendet inte längre är tillgängligt krävs yttre hjälp i form av hemtjänst, eller rentav en för tidig flytt till särskilt boende. Samhällets kostnader ökar därmed utan att individen egentligen får en bättre situation.

När Thomas Fürth från Kairos Future talade om framtidens äldreboende på Forsen Cares frukostseminarium i maj (2015) kunde han berätta att i rekordgenerationen, nästa generations äldre, vill ungefär hälften i möjligaste mån bo kvar hemma hos sig så länge som möjligt. Den andra hälften flyttar gärna – till ett trevligt äldreboende, till en egen, anpassad lägenhet eller rentav till en sorts kollektivboende med vänner och/eller likasinnade.

Det viktigaste för dem är tillgång till god sjukvård, följt av att åldras med värdighet och att kunna behålla sin integritet.
– Thomas Fürth, Kairos Future

Hur får vi igång flyttkedjan?

Thomas Fürth listade dessutom bland annat de förväntningar som morgondagens äldre har på sin ålderdom. Det viktigaste för dem är tillgång till god sjukvård, följt av att åldras med värdighet och att kunna behålla sin integritet.

Översätter vi dessa förväntningar till faktiska bostadsförutsättningar skulle det innebära ett boende med goda kommunikationer och/eller nära sjukhus eller vårdcentral. Lägenheter och gemensamma ytor är snygga och inspirerande, utan klinisk känsla och med så god tillgänglighet att den boende i princip klarar sig utan hjälp i vardagen.

Äldre som vill flytta till en ny, mer tillgänglig bostad utgör dessutom en viktig möjlighet ur ett bostadsförsörjningsperspektiv, eftersom de ofta startar en effektiv flyttkedja. Vilka hinder finns då för att denna flyttkedja ska komma igång?

Framförallt handlar det om kostnader. Seniorboenden, och i ännu högre grad trygghetsboenden, är ofta dyra att bo på. Detta kan ha flera orsaker. Tittar vi på ett typiskt trygghetsboende i Stockholm är detta inrymt i en äldre byggnad som sedan tidigare använts som äldreboende. De tekniska krav som gäller vid en ombyggnad idag är avsevärt högre än gårdagens, vilket gör att allt från tilläggsisolering till radikalt ändrad planlösning kan krävas. Kostnaderna för detta hamnar naturligtvis i slutändan på hyresavin.

Huruvida de tilltänkta hyresgästerna är villiga att betala nybyggnadshyror för ett kompromissat ombygge är tveksamt. Kanske borde framtidens äldreboende i huvudsak bestå av nybyggnation?

Projekt inom vård och omsorg kräver unik kompetens och en särskild förståelse för slutkunden. Det har vi på Forsen.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK