Foto: Cajsa Lindgårdh, Forsen
Foto: Cajsa Lindgårdh, Forsen

Care: Varselvästar och vita rockar

När man tänker på ett sjukhus får nog de flesta associationer till vita rockar och sterila miljöer. Associationerna till byggarbetsplatser är många gånger helt andra. Men att varselvästar och vita rockar kommer behöva samsas under ett par år framöver på SÖS är ett faktum.

I enlighet med Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvård ska SÖS rustas en del för att klara av framtidens vårdbehov. Ett nytt försörjningskvarter, ny behandlingsbyggnad och ny vårdbyggnad ska byggas. Stockholms läns landsting och Locum är uppdragsgivare till projektet och jag som skriver är en del av det team som arbetar med genomförandet.

Mina dagar är fyllda med projekteringsledning och koordinering av hyresgäster. Det har sedan en tid tillbaka pågått projektering och förberedande arbeten på området. Jag arbetar bland annat med utvecklingen av den nya akutmottagningen och just den avdelningen är jag extra spänd över att se hur slutresultatet blir. Med all sin moderna teknik, nytänk och att den dessutom kommer bli en av de största i Europa är riktigt häftigt!

”Utmanande” är verkligen ett passande ord för att beskriva projektet.
– Louise Carlsson

Logistiken är en utmaning

En stor del projektteamets utmaning med att säkerställa framtidens SÖS handlar om logistik. Som en del av projektet upplever jag det på nära håll varje dag. Projektet har en kort byggtid, sett till allt som ska göras, och lokaliseringen och möjligheten att disponera tomma ytor är långt ifrån optimal.

Önskvärt hade självklart varit att ha några tomma fotbollsplaner av oanvänd mark att nyttja och då helst i direkt eller nära anslutning till sjukhuset. I en storstad som Stockholm är det scenariot i princip ouppnåeligt. Det säger sig själv att ett sjukhus bör vara lokaliserat nära människor. Sjukhusbesökare som kommer med taxi och lokaltrafik måste hitta rätt och reseavstånden ska inte vara för långa. Speciellt inte för ett akutsjukhus. Men nu är det ju så att SÖS ligger där det ligger, mitt på Årstaberget, centralt på Södermalm. Det är bara att ”gilla läget”.

Svårt att vara helt tyst under byggtiden

Att minimera störningar under byggtiden är självklart något som eftersträvas i projektet. Men om önskat slutresultat ska uppnås är det dessvärre inte möjligt att helt minimera de ljud, buller och vibrationer som uppkommer under byggtiden. Att bygga går liksom inte utan att väsnas lite grand och det går inte att helt komma ifrån att en byggarbetsplats både syns och hörs…

Tillfartsvägarna till sjukhuset och byggområdet är få och i närområdet finns flera bostadsrättsföreningar. Det är i och för sig inget ovanligt när det byggs i städer men vårt bygge får dessutom inte påverka leveranserna till sjukhuset som måste komma fram i exakt rätt tid, för att inte tala om ambulanser och helikoptrar och driften inne i sjukhuset som ska kunna fortgå som vanligt.

Säkerhetsaspekten adderar en helt ny dimension vad gäller projekt- och logistikplaneringen. Att vården är opåverkad är första prioritet tillsammans med säkerheten. ”Utmanande” är verkligen ett passande ord för att beskriva projektet.

Följ med mig på resan

Den 17 september togs ”första spadtaget” och vi går officiellt i gång med den stora behandlingsbyggnaden och försörjningskvarteret! Det blir minst sagt spännande och jag är stolt över att vara en del av skapandet av framtidens Södersjukhus! Ni följer väl med?

Projekt inom vård och omsorg kräver unik kompetens och en särskild förståelse för slutkunden. Det har vi på Forsen.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK