Anna Andersson, projektledare och kommunikatör

Vad är det unika med en plats?

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man är medveten om det eller inte. Man kan säga att varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats. Att ha en enhetlig och tydlig bild i kommunikationen av en plats blir allt viktigare i den hårda konkurrens som råder om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar bland Sveriges alla platser. Det krävs då att man mer och mer marknadsför sin plats på ett enhetligt och tydligt sätt för att skapa positiva kurvor. Men detta är inte det lättaste.

Under det senaste året har jag varit projektledare för ett projekt i Kungälv där vi arbetat med just Kungälvs platsvarumärke och vad som är unikt med just den platsen. För er som kanske inte vet det, så ligger Kungälv några mil norr om Göteborg och det är en plats med ambitiösa tillväxtmål som innebär omfattande byggnation av såväl bostäder som kommersiella ytor. Samtidigt som man har en storslagen natur med både skog och hav alldeles intill husknuten och en historia som inte många platser i Sverige har.

Men när platsen skulle kommuniceras fanns det ingen röd tråd och det fanns ingen långsiktig och strategisk plan för hur man skulle marknadsföra platsen. Detta var något som fastighetsägarna snabbt insåg och de initierade då projektet och var även de första att gå in med finansiella medel. Därefter hakade både kommunen tillsammans med sina bolag och den lokala näringslivsorganisationen på och sedan var vi igång fullt ut.

Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte.

Under det gångna året har vi, tillsammans med vår varumärkesbyrå som vi haft till vår hjälp, involverat nära 2000 personer i arbetet på olika sätt. Bland annat har vi gjort regionala och nationella webbpaneler tillsammans med analyser av mediebilden och sociala medier. För att verkligen nå Kungälvsborna skapade vi också en digital enkät där vi ställde frågor till dem om hur de ser på sin plats och vad de är stolta över. Vi ville helt enkelt inte skapa ett platsvarumärke där bara några få människor fick komma till tals utan vi har bjudit in så många vi kan i processen.

När allt grundmaterial sammanställts landade vi sedan i positionen ”Kungälv – en plats för storheter”. Det bygger främst på kombinationen av alla tillgångar som platsen Kungälv har men även på den rika historian som finns. Platsvarumärket fick också ett visuellt uttryck i form av en platssymbol och en grafisk profil. Bilder, texter och logotypen kan man nu helt gratis ladda ner från en hemsida. Enda kravet som finns är att det ska användas i syftet att marknadsföra platsen Kungälv.

Vi lanserade det innan sommaren och det har tagits emot väldigt bra. Man ser hur texterna används i bland annat platsannonser och hur företag använder bilder och logotypen. Jag har själv lämnat projektet nu när det har lanserats men kommer alltid att ha just det här projektet nära hjärtat.

Detta arbete kan göras för stora som små områden. I Kungälv arbetade vi med hela kommunen som plats men det går också att göra på liknande sätt när det gäller ett kvarter, en stadsdel eller till och med en enskild fastighet. Behöver du hjälp eller bolla med någon? Hör gärna av dig!

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK