Bilden är ett montage av skisser på butikslokalen och en befintlig butik.

Akademibokhandel i Uppsala

Forsen har fått uppdraget av CapMan Real Estate att projektleda bygget av Akademibokhandelns nya butik på Stortorget i Uppsala.

Enligt Per Tängerstad, Partner på CapMan Real Estate, ”tar sig Akademibokhandeln an utmaningen att bygga framtidens bokhandel”.

Akademibokhandeln har idag fyra butiker i Uppsala. Den nya butiken kommer att ligga centralt i Swedbanks gamla lokaler och ersätter butiken i Forumgallerian.

Den nya butiken planeras öppna våren 2017, samtidigt som butiken i Forumgallerian stänger.

  • Kund: CapMan Real Estate
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Maria Leander
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2016 - 2017
  • Omfattning: 1 200 kvm BTA
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK