Årets Stadskärna binder samman stadens aktörer

Kungälv växer så det knakar och år 2020 kommer staden också att ha Sveriges bästa
stadskärna! Det var målsättningen för projektet Årets Stadskärna Kungälv 2020 som drogs igång i januari 2017. I projektet har stadskärnans olika aktörer tillsammans jobbat aktivt med stadens utveckling.

Det är organisationen Svenska Stadskärnor som står bakom utmärkelsen Årets Stadskärna och den delas årligen ut till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadskärnan. Med framsteg menar man att det finns flera mätbara resultat av stadskärnans utveckling och att arbetet skett i samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

– Vägen fram till utmärkelsen är egentligen det främsta målet. Det viktiga i modellen Årets Stadskärna är att det finns en samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv och att man jobbar tillsammans mot samma mål. För att lyckas med att få livet mellan husen att blomstra är samverkan mellan olika aktörer absolut nödvändig, säger Anna Andersson som var projektledare för satsningen fram till sommaren 2019.

En ny gemensam organisation

Förutom Kungälvs kommun deltog även fastighetsägare som äger eller bygger nya fastigheter i stadskärnan och Kungälv Marstrand Näringsliv i projektet. En gemensam projektorganisation bildades där man förutom att skapa en gemensam styrgrupp också byggde upp ett antal arbetsgrupper. I arbetsgrupperna samlas stadskärnans olika aktörer för att diskutera och enas kring väsentliga utvecklingsområden som exempelvis trygghet, marknadsföring, stadsmiljö och etableringsfrågor.

  • Kund: Kungälvs kommun
  • Forsens uppdrag: Projektledning, kommunikationsansvarig
  • Kontakt hos Forsen: Anna Andersson
  • Genomförandetid: 2016-2019

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK