Foto: Illustration: Balder/Dinell Johansson
Kv. Basaren i centrala Sundbyberg.
Foto: Illustration: Balder/Dinell Johansson

Åttavåningshus med trästomme i centrala Sundbyberg - Forsen byggleder

Nu läggs en av de sista pusselbitarna vid moderniseringen av centrala Sundbyberg. I oktober 2021 inleds byggnationen av ett nytt flervåningshus mitt i centrum, helt i trä. Byggherre är Fastighets AB Balder. Forsen byggleder och har kontrollansvar.

Sundbybergs centrum har genomgått stora förändringar de senaste åren. Och nu ersätts ett gammalt tvåvåningshus på Landsvägen, där bland annat den klassiska krogen Grand Garbo har legat, ett nytt trähus med nya lokaler och 65 lägenheter.

– Det är indelat i fyra huskroppar på mellan sex och åtta våningar. Arkitekten har lagt ner mycket jobb på att skapa en levande byggnad där höjden och formen varierar, säger projektledaren på Forsen. Både bjälklag och väggar byggs i korslimmat trä, vilket ställer särskilda krav.
– Trä är ett levande material, där både fukt och rörelse är viktiga att bevaka. Så vi behöver redan från början planera hur vi ska bygga för att inte riskera sprickbildningar.

Den stora utmaningen är dock att garaget under den gamla byggnaden ska vara kvar – rivningen sker bara till marknivå.
– Vi behöver såga upp stora hål för och sedan gjuta betongfundament mot berg. Garaget får nya betongväggar och fram till att dessa har gjutits måste vi ha tillfälliga stämp i garaget för att bära upp bjälklaget.

Som i de flesta centrumprojekt krävs det en genomtänkt plan för logistik och arbetsmiljö. Både transporter och kranlyft behöver ske med så liten påverkan på omgivningen som möjligt.
– Balder för en löpande dialog med de boende i ett bostadshus precis intill vårt bygge. Vi har dessutom en förskola att ta hänsyn till plus att tvärbanan passerar strax utanför, säger Forsen.

För att återknyta till historien återbrukar man delar av den befintliga plattsättningen från den tidigare byggnaden. Stenarna sparas för att monteras runt omkring entrédörrarna till husets lokaler, som bland annat ska inhysa en restaurant. En annan detalj som sticker ut är balkongerna, som är välvda och får pinnräcken av sextiotalssnitt.

– Platsen är en synlig och viktig del av Sundbybergs centrum och vi är glada att få tillföra bostäder och lokaler på en så central och historisk plats. Träproduktionen och utformningen är unik i sitt slag och jag är mycket nöjd med den fina utformningen, inte minst utseendet på fasaden mot gatan, säger Jenny Elvén, projektledare på Balder.

  • Kund: Fastighets AB Balder
  • Forsens uppdragSpfia: Byggledning och kontrollansvar
  • Kontakt hos Forsen: Sofia Stendius
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: September 2021 – september 2023
  • Omfattning: Fyra huskroppar 6-8 våningar; 65 lägenheter, tre lokaler och en innergård
  • Arkitekt: Dinell Johansson AB
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK