Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Blästern - hotell i Hagastaden

Blästern. När Forsen fick uppdraget att leda hotellbygget i den nya Hagastaden var det en enskild faktor som avgjorde.
– Forsen kunde driva projektet som delad entreprenad. Och det är få som klarar detta, säger uppdragsgivaren Joakim Nilsson, projektchef på Kungsleden.

Hotell, restauranger och en konferensanläggning – det blir resultatet när fastighetsägaren Kungsleden och Nobis skapar en ny mötesplats i den framväxande Hagastaden mellan Stockholm och Solna.

– Hotellet blir en oas i den nya stadsdelen för både hotellgäster, grannar, besökare och turister. Ambitionen är att väva ihop de publika ytorna med den gröna innergården, säger Louise Landberg, projektledare på Forsen.

Fastigheten omfattar 15 000 kvadratmeter kontor och garage, som ska byggas om till hotell med 263 rum och tillhörande ytor såsom restaurang, café, event och konferens, bar och gym. Forsen har fått uppdraget att leda hela ombyggnaden.

– Vi svarar för projektering, projektledning och produktionsledning. Och vi gör det som delad entreprenad (CM). På så vis kan vi optimera produktionstidplanen och få full kontroll på kostnaderna, säger Louise Landberg.

Fastigheten ritades på 1930-talet av arkitekten Sigurd Lewerentz och har bland annat varit kontor och magasin åt svenska Philips.
– Det är två arkitektoniskt värdefulla byggnader, som nu ska omvandlas men fortfarande behålla sin karaktär. Det finns flera utmaningar i detta – framför allt konstruktionen, som vi måste anpassa oss till. Golven och väggarna står ju där de står.

Rummen ska inte bara bli tekniskt fungerande, utan även attraktiva för gästerna. Forsen har därför ett tätt samarbete med både Kungsleden och Nobis, för att skapa bästa möjliga upplevelse.
– Vi vill bevara och återställa den här industrikänslan – som gäst ska man känna att man är i en magasinsbyggnad från trettiotalet. Det är också en låg takhöjd i den byggnaden, så vi har inga möjligheter att gömma installationer i undertak utan måste jobba med vertikala schakt.

Liksom för många andra innerstadsprojekt så är logistiken en utmaning, med placering mitt i ett citykvarter och bevarandet av innergården.
– Men det är vi något av specialister på, säger Louise Landberg. Och det krävs i det här fallet, eftersom alla stora byggherrar i Sverige bygger i området. Hela Hagastaden är en jättespännande stadsdel. Och hotellet – som har planerad öppning hösten 2019 – är ett profilprojekt som kommer att bidra till liv och rörelse i området.

  • Kund: Kungsleden AB (publ)
  • Forsens uppdrag: Projektgenomförande från förstudie till färdigställande på CM
  • Kontakt hos Forsen: Louise Landberg och Håkan Undin
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2015-2019
  • Omfattning: Cirka 15 000 kvm
  • Arkitekt: Sweco
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK