Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Engelska skolan – en bakvänd byggprocess

En bakvänd byggprocess och en hägrande skolstart som absolut deadline.
Utmaningarna var flera när Forsen projektledde ombyggnaden av Ericssons gamla kontor till en ny och fräsch skola för över 700 elever.

När CapMan fick i uppdrag att bygga Engelska Skolan i Älvsjö anlitade de Forsen, som hade bra referensprojekt och tidigt kunde presentera personerna i projektteamet.
– Vi har en lång erfarenhet av att bygga om kontor, men att bygga en skola är nytt för oss. Så det kändes extra viktigt att det blev riktigt bra, säger Anna Reuterskiöld, investment Director på CapMan.

Forsen var med redan från projekteringsstadiet och ledde sedan hela ombyggnaden.
– Engelska skolans lokaler skiljer sig en del från kommunala skolor, de satsar lite mer på det estetiska – fondtapeter, utsikt med mera. Detta gjorde projektet lite extra kul att jobba med, samtidigt som tidplanen var tajt. Du kan ju inte rucka på skolstarten, säger Fredrik Holgersson, projektledare på Forsen.

Den ursprungliga planen var att ta de tre nedersta våningsplanen – som bland annat inrymmer matsal, gymnastiksal och hemkunskapssal – i bruk till skolstart 2016 och sedan färdigställa de två översta våningsplanen till hösten 2017. Forsen valde dock att färdigställa entreprenaden i sin helhet redan i november 2016. De översta två våningsplanen byggdes då alltså klart samtidigt som undervisningen pågick på övriga plan.
– Det har fungerat utmärkt – vi har haft en bra dialog med skolpersonalen och föräldrarna. Vi bjöd också in dem till ett öppet hus under byggperioden, säger Fredrik Holgersson.

Det blev en jättefin skola och hyresgästen är väldigt nöjd
– Anna Reuterskiöld, investment Director på CapMan

Han påpekar att det är stor skillnad på en skola och ett kontor, vilket ställde höga krav på ombyggnaden.
– Det är hårdare regler för ventilation, takhöjder och utrymningsvägar. Vi byggde också två nya trapphus på gavlarna, för att eleverna enkelt ska kunna ta sig mellan våningsplanen.

Och resultatet – hur blev det?
– Forsen blev färdig i tid och höll budget, vilket förstås är viktigt för vår del, säger Anna Reuterskiöld. Och framför allt är hyresgästen väldigt nöjd. Det blev en jättefin skola där all säkerhet fungerar som den ska. Engelska skolan har idag ett tiotal skolor i Stockholms län, och de tyckte att det var en bra arbetsprocess där alla viktiga funktioner var i drift redan vid skolstart.

  • Kund: CapMan Real Estate
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning
  • Kontakt hos Forsen: Fredrik Holgersson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: Augusti 2015-november 2016
  • Omfattning: 8 000 kvm skollokaler och 2 000 kvm skolgård
  • Arkitekt: Sweco
  • Ort: Stockholm, Älvsjö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK