Foto: Carbonwhite
Brf Flaggan i kvällsljus
Foto: Carbonwhite
Foto: Lillskär
Brf Flaggan vardagsrum
Foto: Lillskär

Gävles nya landmärke - Flaggan

Ett flygande hus och en tajt budget.
Det var två av de största utmaningarna när Forsen fick totalentreprenad att uppföra ett tolvvåningshus i Gävles hamnkvarter.
– Det finns ingenting annat i Gävle som liknar det här projektet, säger Tore Berglund, vd för fastighetsbolaget Lillskär.

I stadsdelen Alderholmen, i direkt anslutning till havet och i de anrika hamnkvarteren vid Gälveåns mynning, växer bostadsområdet Gävle Strand fram. Här ska Lillskär uppföra ”Flaggan”, ett tolv våningar högt bostadshus med 63 lägenheter, precis vid den inre fjärden.

– Huset kommer att sticka ut en bit över kajkanten och blir – tack vare sin utformning och sin karaktär – ett nytt landmärke i Gävle, säger Tore Berglund.

Forsen har fått uppdraget att leda projektet, som har både ekonomiska och tekniska utmaningar.

– Byggtekniskt är det komplicerat eftersom huset ska byggas på pelare. Under huset ska nämligen bussar passera. Så det blir något av ett flygande hus, säger Jörgen Hultmark på Forsen.

Detta gör projektet extra lämpligt för Forsens samverkansmodell, som innebär att underleverantörerna konkurrerar med både pris och genomförande.

– För att projektet ska bli ekonomiskt och tekniskt genomförbart behöver vi utnyttja all den kompetens som våra underleverantörer – det vill säga experterna – sitter på. Vi är inte i förväg låsta vid några särskilda metoder eller tekniska lösningar, till exempel om stommen ska vara i betong eller i trä, utan låter våra underleverantörer presentera de lösningar som är bäst för projektets ekonomi och genomförande. Detta hade inte varit möjligt utan det stora engagemange som våra underleverantörer visar med sin vilja och sina idéer, säger Jörgen Hultmark.

Byggstart är första kvartalet 2018, första inflyttning sker 2020.

  • Kund: Lillskär
  • Forsens uppdrag: Totalansvar (enligt ABT), projektledning och specialiststöd
  • Kontakt hos Forsen: Jörgen Hultmark
  • Genomförandeform: Samverkan
  • Genomförandetid: Augusti 2017-december 2019
  • Omfattning: Ett tolvvåningshus med 62 lägenheter
  • Ort: Gävle

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK