Historicum - 255 år gammal byggnad

Från historiska institutionen till modern kontorsbyggnad för Svenska Kyrkan.

Historicum är en av tre byggnader som är belägna inom fastigheten som kallas Universitetsparken i Uppsala. De övriga två byggnaderna är Gustavianum och Universitetsbyggnaden.

Byggnaden uppfördes 1761 som privatbostad för professor Peter Ekerman, varvid byggnaden även har kommit att kallas Ekermanska huset. Ekermanska huset fungerade som privatbostad fram till 1850, då byggnaden förvandlades till länslasarett. När Akademiska sjukhuset stod klart 1868 gick Ekermanska huset över i Uppsala universitets ägo. Fram till 2005 har flera olika institutioner passerat i revy i huset och då framför allt för den historiska institutionen, därav namnet Historicum. Historicum blev statligt byggnadsminne 1993.

Målet med projektet var att för fastighetsägaren, Statens fastighetsverk, och hyresgästen, Svenska Kyrkan, projektera och bygga om Historicum till en modern kontorsbyggnaden utifrån långsiktighet vad gäller miljö, ekonomi, tillgänglighet och kostnadseffektiv förvaltning.

  • Kund: Statens Fastighetsverk
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2007-2008
  • Omfattning: 1605 kvm
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK