Kristinehedsgymnasiet i Halmstad

Kristinehedsgymnasiet i Halmstad är en skola för fordonsprogrammet där verkstäder och teorisalar är vävda samman.

Skolan består av tre byggnader där huvudbyggnaden består av administration, mottagningskök, cafeteria, skolsköterska och expedition samt utbildning för personbil och lastbil med verkstäder och spolhall.

De övriga två byggnaderna tjänar som carport för tunga maskiner samt utbildning för transport. På skolan finns ett stort övningskörfält för såväl truck som tunga maskiner.

Forsens uppdrag har varit projekteringsledare, projekt- och byggledare samt KA enl. PBL

  • Kund: Halmstads kommun
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, projektledning och KA PBL
  • Kontakt hos Forsen: Lina Ahlgren
  • Genomförandeform: Totalenprenad
  • Genomförandetid: 2016-2019
  • Omfattning: BYA 4800 kvm, Investering 100 MSEK
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK