Kungspassagen i Uppsala

I ett av Uppsalas mest centrala lägen uppför Castellum ”Kungspassagen” - ett modernt kontorshus om 8 000 kvm. Forsen står för produktions- och installationsledning samt inköp och ekonomistyrning.

– Huset dockas ihop med en befintlig fastighet i ett komplicerat innerstadsläge, säger Robert Ohlsson, affärsenhetschef Forsen. Och i källaren finns en befintlig transformatorstation som inte får påverkas en millimeter under bygget.

Huset sticker ut i det geografiska läget och har ett litet överhäng på fasaden över Kungsgatan.

– Vi vill ha en genomarbetad produkt, rätt kalkyler och god kontroll på alla skeden för att minimera överraskningar. Det gjorde att vi valde CM i det här projektet, säger Robert Ahlstedt, projekt- och tf. affärsområdeschef, Castellum Uppsala.

Kungspassagen har solceller, takterrass som kan utnyttjas som utekontor, funktioner som underlättar och främjar cykelpendling samt drivs av grön el och koldioxidneutral fjärrvärme. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå GULD. Castellum har även ambitionen att certifiera byggnaden enligt WELL, nivå guld – en internationell byggstandard som väger in människors hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Det skulle i så fall vara Uppsalas första WELL-certifierade kontorsbyggnad.

I samband med nyproduktionen kommer även den befintliga byggnaden att hyresgästanpassas och moderniseras.

Forsen står för produktions- och installationsledning samt inköp och ekonomistyrning.

– Vi har ett transparent och gott samarbete med Forsen. De är lyhörda, vilket gynnar vår organisation och slutresultatet, säger Robert Ahlstedt.

Fastigheten är till stora delar uthyrd och vid inflyttningen slutet 2021 välkomnar Castellum bland annat Bjerking som en av de nya hyresgästerna.

  • Kund: Castellum AB
  • Forsens uppdrag: Samordnande produktionsledare, produktionsledare bygg/BAS-U, produktionsledare installationer, inköpare, projektadministratör/controller
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2,5 år
  • Omfattning: 11 300 kvm BTA
  • Arkitekt: Tyréns
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK