Kungspassagen i Uppsala

Kungspassagen är ett om- och nybyggnadsprojekt där en del av en befintlig byggnad initialt rivs.

Det tillkommer en ny kontorsbyggnad på åtta plan som ska byggas och dockas med en del av det befintliga huset som är kvar. Utöver rivningen och nybyggnationen tillkommer även ombyggnad och anpassning i den befintliga byggnaden på ca. 3 000 kvm. Kungspassagen är ämnad att användas som kontorshus på fem plan med parkeringsgarage under, butiksytor i gatuplan och takterrass på takplan.

  • Kund: Castellum AB
  • Forsens uppdrag: Samordnande produktionsledare, produktionsledare bygg/BAS-U, produktionsledare installationer, inköpare, projektadministratör/controller
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2,5 år
  • Omfattning: 11 300 kvm BTA
  • Arkitekt: Tyréns
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK