Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real
Foto: Commerz Real

Malmö Plaza

Entré Malmö genomgår en stor renovering för att öka kundflödet. Det nya namnet blir Malmö Plaza och satsningen är tänkt att resultera i ca 110-115 butiker totalt.

I hus E, vilket är beläget längs Fredsgatan, har ytskikten byts med nya golv och undertak. Belysningen har även uppdaterats med ett nytt belysningskoncept. Hissar samt rulltrappor har flyttats enligt en ny layout som den tyska designarkitektfirman KuBus har tagit fram. Belysningskonceptet är även det enligt tyska Lichtspiel. Ljusschakt har breddats så mer ljus tränger ner i byggnaden från takfönster.

I hus E kommer även Foodcourten att byggas om för att öka attraktiviteten. Hus T vilket ligger mellan Pilgatan och Ringgatan kommer även att delvis rivas för att utöka butiksytorna mot tvärtorget. Hus V vilket också ligger mellan  Pilgatan och Ringgatan men angränsar mot Värnhemstorget byggs även om invändigt med ny layout samt en ny Entré.

Forsens uppdrag som underkonsult till NIRAS har varit att koordinara de arbeten som faller inom budgeten för hyresgästanpassningar. Kontakten med Systembolaget samt medföljande hyresgästanpassning har Forsen skött projektledningen av. Kostnad ca 9,5 miljoner. Återställande av gamla butiker till grundutförande för kommande uthyrning har Forsen skött från projektering, upphandling, samordning, kontraktstyrning, besiktning och så vidare. Entreprenader handlade vi upp i delat utförande samt tog samordningen av dem själv. Kostnad ca 10,5 miljoner.

  • Kund: Commerz Real
  • Forsens uppdrag: Bygginstallationsledning och hyresgästanpassning
  • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2014 - 2016
  • Omfattning: Om- och tillbyggnad av köpcentrum.
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK