På platsenkungalv.se kan man hämta hem material till sin egen marknadsföring

Platsvarumärket Kungälv

Under ett år har Kungälv arbetat fram ett tydligare platsvarumärke för att främja besöksnäring, inflyttning och näringsliv. Bland annat har man tittat på hur omvärlden uppfattar Kungälv och hur medborgarna uppfattar sig själva. Arbetet har skett under ledning av Forsen.

– Alla platser har ett varumärke. Man kan säga att varumärket är summan av alla känslor och uppfattningar kring platsen. Det nya platsvarumärket som lanserades innan sommaren blir en ledstjärna och verktyg när man fortsätter att utveckla och kommunicera kring Kungälv, säger Anna Andersson, projektledare från Forsen.

Bakom satsningen står den lokala näringslivsorganisationen Kungälv Marstrand Näringsliv, lokala fastighetsägare, Fastighetsägarna GFR, Kungälvsbostäder, BOKAB, Kungälv Energi och Kungälvs kommun.

– Vi är mycket nöjda med Annas insats som projektledare. Hon är målinriktad och får olika grupper att samverka och enas vilket varit en förutsättning i arbetet som utförts. Utan samverkan och en väl planerad kommunikation så hade vi aldrig stått där vi är idag, säger Roger Boström, ordförande i Kungälv Marstrand Näringsliv som varit projektägare.

Anna Andersson är projektledare med kommunikationsbakgrund och stationerad i Göteborg. Det senaste året har hon bland annat ansvarat för framtagandet av just platsvarumärket men hon har också varit projektledare för Kungälvs satsning mot Årets Stadskärna.

Är du mer intresserad av arbetet i Kungälv kan du läsa Annas blogg på vår hemsida. Till bloggen!

  • Kund: Kungälvs kommun
  • Forsens uppdrag: Projektledning och kommunikationsansvarig
  • Kontakt hos Forsen: Anna Andersson
  • Genomförandetid: 2017-2018

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK