Sveriges äldsta köpcentrum Mobilia

Myllrande köpcentrum mitt i Malmös hjärta

Mobilia är ett av Sveriges äldsta köpcentrum (invigt 1968) och välkänt för malmöborna med 7,8 miljoner besökare 2011. För att möta en hårdnande konkurrens satsade man på en stegvis modernisering och utökning av handelsytan med start 2008.

Tack vare vår kunskap inom Construction Management, projekt- och byggledning har vi på Forsen fått förtroendet att driva projektet genom samtliga skeden i nära samarbete med Atrium-Ljungberg. En av de främsta utmaningarna var att bedriva en så omfattande ombyggnation i ett fullt fungerande köpcentrum i ett hårt trafikerat område.

  • Kund: Atrium Ljungberg
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
  • Genomförandeform: Construction Management CM)
  • Genomförandetid: 2008 - 2014
  • Omfattning: Stadskvarter med handel har kompletterats med restaurang, service, bostäder
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK