Foto: Rundquist arkitekter (illustration)
Foto: Rundquist arkitekter (illustration)

Uppsalaborna får ny bro över Fyrisån

Uppsala kommun har beslutat att bygga en öppningsbar bro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden. Tullgarnsbron är en förutsättning för framtida planer inom Uppsalapaketet och blir en viktig länk mellan den östra och den västra sidan av Fyrisån. Forsen biträder kommunens projektledare och sköter även projekterings- och byggledning.

– Vi ska flytta ut trafiken från centrala delar i Uppsala och ge mer utrymme till gångtrafikanter samt kollektiv- och cykeltrafiken inne i stan, säger Stefan Bergerstam, projektledare på Uppsala kommun. Bron blir en viktig länk för utvecklingen av Uppsalas södra delar. Men det är inte bara människor som kommer att utnyttja bron. Bron är också så konstruerad så att uttrar och bävrar som lever i ån kan passera under den.

Bron, som är 40 meter lång och 19 meter bred, knyter samman bostadsområdena i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och Akademiska sjukhuset.

– När bron är i körbart läge sticker en bropelare i rosttrögt stål upp som ett landmärke. Vi bygger även rigorösa grundvattenskydd och regnbäddar för rening av dagvatten för att ta hand om föroreningar vid olyckor och översvämningar, nya bilvägar och förstärker gång- och cykelstråken runt platsen, berättar Maria Leander, projektledare Forsen.

– Det är ju lite speciellt att bygga och projektera broar. Därav gick kommunen ut med en ny upphandling av beställarstöd samt projekteringsledning på förnyad konkurrens inom befintligt ramavtal. Forsen blev då tilldelad uppdraget, säger Stefan Bergerstam.

Projektet ska hållbarhetscertifieras genom CEEQUAL – ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor i alla tre aspekterna – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

  • Kund: Uppsala kommun
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning, byggherrens CEEQUAL-assessor
  • Kontakt hos Forsen: Maria Leander
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar bro
  • Genomförandetid: Projekteringstid 2018-2020, byggtid 2021-2023
  • Arkitekt: Rundquist Arkitektbyrå
  • Omfattning: Bron är 40 meter lång och 19 meter bred
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK