Karin Wallenbert, ekonomi- och administrativ chef.

Ekonomin i sammanfattning

I en allt mer avmattad marknad har Forsen fortsatt att växa under 2019 med lönsamhet. Omsättningen nådde nytt rekord på 375 miljoner och tillväxten blev drygt 6%. 

Året har präglats av en något svalare byggmarknad vilket också avspeglas i den lägre lönsamheten för Forsen. Beslut togs under slutet av året att etablera verksamhet i norra Sverige och vid årets slut fanns tre konsulter anställda varav en affärsenhetschef.

Under året anställdes också en hållbarhetschef som kommer att fortsätta arbetet med att etablera ett tydligt hållbarhetsarbete inom hela verksamheten med fokus på vår affär och leverans till kund.

Forsens kundundersökningar visar på ett fortsatt stort förtroende och NPS (Net Promotor Score) ökade från drygt 40% till 60%. Andelen återkommande kunder är betryggande men det finns också en positiv ökning av nya kunder för året.

Många befintliga likväl som nya kunder har bidragit till spännande projekt, både om- och nybyggnationer. Flera stora hotell- och kontorsprojekt har pågått och avslutats under året. Sjukhusprojekten i Stockholm är de största projekten även i år. Uppdraget att leda ombyggnationen av Rosenbad åt Statens Fastighetsverk har vuxit under året i takt med att produktionen startat. Ombyggnad av Sergelgatan åt Vasakronan kom igång på allvar efter sommaren.

Kraften i investeringar i fastighets- och anläggningsbranschen driver konjunkturen och är avgörande för Forsen. För den totala marknaden bedöms en fortsatt viss avmattning med undantag för anläggningssidan som kommer att öka sina investeringar. Forsen räknar med fortsatt expansion och en ökande andel CM-projekt.

Forsen har en god riskspridning i sin kundportfölj med både privata och offentliga kunder till lika stor utsträckning. Vidare omfattar företagets tjänster all slags byggnation som ger en stabil intäktsgenerering även vid konjunktursvängningar. Osäkerhetsfaktorer är kompetensförsörjningen, som för alla aktörer i branschen, samt kraften i byggkonjunkturen i sig. Likt tidigare verksamhetsår kommer kompetensförsörjningen vara en utmaning.

Vid halvårsskiftet fick Forsen AB en ny majoritetsägare genom att Broviken Gruppen AB förvärvade majoriteten av aktierna från Forsen Group AB. Forsens nya moderbolag är Forsen Partners AB, med säte i Stockholm. Koncernredovisning upprättas av Broviken Gruppen AB.

Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med drygt 6% till 375 miljoner
  • Beläggningen svagare under andra halvåret
  • Personalomsättningen kraftigt nedåt
  • Rörelseresultatet slutade på 32.3 miljoner, motsvarar en rörelsemarginal ca 9%.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK