Lage Backlund, HR-chef, Forsen

Humankapitalet

En social gemenskap och utvecklande arbetsuppgifter – det är några av de viktigaste kriterierna för att man ska trivas på sin arbetsplats. Och på Forsen är vi starka inom dessa områden. Det framgår tydligt av årets medarbetarundersökning.

Som ny HR-chef har jag rest runt och träffat både chefer och medarbetare på alla våra kontor. Och det jag sett är framför allt två saker: dels att vi har en stark gemenskap, stolthet och en positiv kultur där kollegorna stöttar och hjälper varandra, dels att vi jobbar med roliga, utvecklande och utmanande projekt. Detta har gett väldigt höga resultat i vår medarbetarundersökning och en certifiering som utmärkt arbetsplats av Great Place To Work.

I förfjol gjorde Forsen en storsatsning på ledarskapet och genomförde bland annat en företagsanpassad utbildning för alla våra chefer. 2019 har vi följt upp detta med en satsning på det informella ledarskapet. Vi har nämligen många informella ledare på Forsen, inte minst ute i projekten. Därför har vi under året hållit fyra inspirationsfrukostar med externa föreläsare, som har pratat om bland annat feedback, presentationsteknik och teamutveckling.

Under året gick också startskottet för Forsens digitaliseringsresa. Detta finns med som en del i vår övergripande affärsplan och täcker alla områden, inklusive den digitala arbetsplatsen. Det berör bland annat hur vi samarbetar och kommunicerar digitalt, både internt och externt. Som ett led i detta har Forsen rekryterat en ny IT- och digitaliseringsansvarig.

Det är viktigt för oss att det finns bra karriärvägar på Forsen
– Lage Backlund

Ett annat viktigt fokusområde för Forsen är hållbarhet. Därför har vi under 2019 rekryterat en hållbarhetschef som ska driva det arbetet framåt. Andra rollförändringar och rekryteringar 2019 är bland annat en affärsenhetschef för bostad och flera nya medarbetare i Norra Sverige, där vi har etablerat ett nytt affärsområde. Vi har också internrekryterat flera nya gruppchefer – det är viktigt för oss att det finns bra karriärvägar på Forsen.

Förutom satsningarna under året har vi fortsatt vårt samarbete med organisationen My Dream Now, som jobbar med att hjälpa ungdomar i områden där många unga saknar vuxna förebilder med inspirerande jobb. Sedan tidigare har vi också ett avtal med Allbrightstiftelsen om ett fyrstegsprogram för jämställdhet, och vår vd Bengt Johansson sitter den jury som delar ut det årliga Allbrightpriset till det börsbolag som gjort störst framsteg inom jämställdhet.

Till sist har vi under året förberett inför den sammanslagning av HR och kommunikation som genomfördes vid årsskiftet. Mycket HR-arbete handlar om dubbelriktad kommunikation och funktionerna har haft ett nära samarbete även tidigare. Nu utvecklar vi detta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Under 2019 mer än halverades personalomsättningen på Forsen – från 25 till 12 procent, vilket är en bekräftelse på att vi gör rätt saker i kombination med en avmattning i branschen. Det kommande året ska vi verka för att Forsen även i framtiden lyckas rekrytera och behålla de bästa inom branschen. Och vi ska göra det genom att jobba med kultur, medarbetarskap och ledarskap.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK