Foto: Per Myrehed
Bengt Johansson, vd, Forsen
Foto: Per Myrehed

Några ord från vår vd

2019 var ännu en milstolpe för Forsen, då vi fick in Broviken som ny majoritetsägare i bolaget. I och med detta har vi fått en stabil, stark och engagerad ägare, som har både ekonomiska muskler och långsiktiga ambitioner för Forsen. Samtidigt har vi flera av våra anställda återinvesterat i bolaget och vi har idag inga passiva ägare, med allt vad detta innebär i form av intresse och engagemang. Även vår styrelse har förnyats under 2019. Vi har sedan tidigare en kompetent, stark och erkänd styrelse som har tillförts ytterligare kompetens under året.

Fortsatt lönsamt

Liksom de flesta företag i branschen har Forsen påverkats av avmattningen på marknaden. En del projekt har skjutits fram i tiden, vilket innebär att vår tillväxt inte har varit lika snabb som de senaste åren.

Likväl har vi fortsatt att växa – om än med en lägre hastighet – och vi har en fortsatt god lönsamhet. Det är också en av många saker jag är stolt över under året: att Forsen visar svarta siffror i en tid då många av våra branschkollegor har det tufft.

Skälen till detta är flera. Vi har en bra framförhållning där vi snabbt kan flytta resurser mellan olika projekt, vi jobbar väldigt strukturerat med att ta in nya projekt och vi lägger inte alla ägg i samma korg. Med detta menar jag att vi har en jämn fördelning både mellan privata och offentliga kunder och mellan hus, anläggning och industri – något som gör oss lite mindre konjunkturkänsliga än många andra företag.

Hela Sverige

En annan milstolpe är att vi under året etablerade oss i norra Sverige. Det betyder att vi idag kan hjälpa våra kunder över hela landet. Detta har i sin tur inneburit att vi fått riksomfattande avtal med flera viktiga kunder, bland annat Statens Fastighetsverk, Swedavia och Jernhusen.

Det är uppenbart att Forsen idag är en väletablerad aktör på marknaden och en naturlig del i den svenska samhällsbyggnaden. Vi har utfört stora uppdrag för bland annat Rosenbad, Södersjukhuset och Castellum, och vi fortsätter att få långsiktiga uppdrag inom vårt expertområde Construction Management.

Certifierad arbetsplats

Jag är väldigt glad över att vi även i år är certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place To Work. Personalomsättningen har också varit väldigt låg under året, vilket delvis beror på avmattningen på marknaden men också på vårt mångåriga – och ständigt pågående – arbete med kompetensutveckling, företagskultur och ledarskap.

Vi har under året utbildat både våra formella och våra informella chefer, eftersom inte minst den sista gruppen är viktig för en hälsosam arbetsplats där medarbetarna trivs. Forsen verkar på en marknad där rörligheten idag är stor, och som arbetsgivare måste man erbjuda möjlighet att utvecklas och att få en balans mellan arbete och fritid. Man måste dessutom bygga en kultur inom företaget där detta är accepterat, och det har vi åstadkommit på Forsen.

Förbättrade, förstärkta och förberedda för framtiden

Några satsningsområden under året har varit digitalisering och hållbarhet – två saker som ofta hänger ihop. Vi har anställt en hållbarhetschef som jobbar för att Forsen ska bli ännu mer hållbart men som också paketerar nya tjänster som hjälper våra kunder.

Vidare har vi fortsatt att förbättra, förstärka och förnya vårt strukturkapital i form av vårt verksamhetssystem Forsen Flow – något som innebär att våra konsulter har bästa möjliga verktyg att jobba med. Vi har lyft oss kompetensmässigt under året, både på chefs- och konsultsidan, och vi har sett över vår organisation och våra affärsenheter.

Forsen är därför väl förberett för en fortsatt tillväxt, både organiskt och via förvärv. Och under 2020 satsar vi ytterligare på hållbarhet, digitalisering och ledarskap – allt för att bli ett ännu bättre, vackrare och attraktivare bolag.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK