Lage Backlund, HR-chef.

Lage Backlund, HR-chef om året som gått

2020 var ett turbulent år på HR-området på grund av covid-19. Precis som för många andra organisationer har vi behövt hantera en hel del osäkerheter som följd av pandemin. Men den har också medfört att vi har utvecklat vår digitala kompetens.

Redan tidigt under pandemin aktiverade vi vår krisledning för att överblicka situationen, bedöma vilka åtgärder vi behövde vidta och samordna kommunikationen. Viktigast har varit att värna om våra medarbetare och bidra till att förhindra smittspridning i samhället.

Många medarbetare har arbetat på distans och fysiska möten har ersatts med digitala. Långt ifrån alla av oss har dock haft den möjligheten eftersom flera av våra pågående projekt kräver fysisk närvaro. På våra arbetsplatser har vi därför prioriterat att arbeta coronasäkert genom fysisk distansering, fungerande hygienrutiner med mera.

Digitala framsteg

En konsekvens av pandemin är att vi har utvecklat vår digitala förmåga. Många har på kort tid lärt sig och vant sig vid att mötas digitalt i stället för fysiskt, men även utvecklat andra digitala arbetsformer.

Vårt CSR-samar​bete med My Dream Now har fortsatt men under andra mötesformer. Genom detta samarbete har flera av våra medarbetare fått möjlighet att agera klasscoach och på så sätt inspirerat elever att se sina möjligheter, hitta vägar till framtida jobb och att arbeta mot personliga mål.

På grund av pandemin har vi inte kunnat rekrytera så många nya medarbetare som vi hade planerat, främst eftersom många kandidater har känt en osäkerhet kring att byta jobb. Men under årets sista kvartal kunde vi öka takten och lyckades anställa flera nya kollegor, vilket vi är glada för.

Under hösten genomförde vi vår årliga medarbetarundersökning, som resulterade i att vi återigen blev certifierade som ett Great Place to Work. Hela 90 procent av medarbetarna svarade på undersökningen. Det är särskilt roligt att vi under en turbulent period ökat vårt förtroendeindex till 84 procent (+2 enheter) och att hela 94 procent (+4 enheter) av Forsens medarbetare anser att ”allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”.

Manegen är krattad

Under året utarbetade vi en övergripande strategi för Forsen. Inom området humankapital siktar vi på att vara branschens bästa arbetsplats för branschens bästa medarbetare. För att nå dit arbetar vi med tre fokusområden: stark gemenskap och positiv arbetsplatskultur, tydligt och utvecklande ledarskap samt goda utvecklingsmöjligheter.

Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för att kunna utveckla medarbetare och kultur. Därför har vi under året startat Forsen ledarforum, som är en plattform för att utveckla vårt gemensamma ledarskap.

Under 2020 har vi även slutfört ett arbete kring vårt varumärke med fokus på positionering och vår internkommunikation. Detta kommer vi att jobba med kontinuerligt framöver – ett arbete som redan har påbörjats.

Lage Backlund, HR-chef

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK