Foto: Per Myrehed
Bengt Johansson, vd Forsen.
Foto: Per Myrehed

Några ord från vår vd Bengt Johansson

2020 dominerades självklart av pandemin – Forsen är inget undantag i det avseendet. Men tack vare extraordinära insatser hos våra medarbetare kunde vi ändå stänga böckerna med ett bra plusresultat. Vi gjorde en större vinst än året dessförinnan, trots att omsättningen minskade som en konsekvens av covid-19.

Att vi klarat pandemin såpass bra har flera orsaker. Förutom medarbetarnas förmåga att hitta nya affärer har vi blivit utvecklat vår förmåga att distansarbeta med hjälp av digitala verktyg. Det dröjde dessutom fram till i höstas innan pandemin på allvar slog mot vår bransch utanför Storstockholm. På de mindre orterna jobbar vi dessutom i mindre projekt på egna, coronasäkrade kontor.

Nya kunder, nya branscher

Under året har vi fått ett utökat förtroende hos många av våra befintliga kunder men också helt nya, bland annat inom samhällsfastigheter och industrier. Vi har ökat vår andel kunder inom den offentliga sektorn, vilket har varit ett medvetet val eftersom dessa inte är lika påverkade av konjunkturer och pandemier som den privata. Forsen är idag är en naturlig del av den svenska samhällsbyggnaden.

Vi fortsätter att få långsiktiga uppdrag inom Construction Management, där vi är bäst i klassen. Våra uppdrag sträcker sig från uppförandet helt nya stadsdelar till restaurering av gamla kyrkogårdsmurar, och det mesta däremellan. Vi jobbar idag också med allt fler säkerhetsklassade projekt – något som visar både att vi har ordning och reda i bolaget och att kunderna litar på oss.

Certifierade – än en gång

Jag är väldigt stolt över att vi för fjärde året är certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place To Work. Vi har till och med lyckats förbättra vårt betyg mot föregående år, trots att vi tvingats till besparingar på företaget och inte har kunnat arbeta tillsammans på det sätt vi alla önskar.

En av orsakerna är sannolikt vårt interna varumärkesarbete, där vi jobbar vidare med att definiera vår position som tankeledare men där vi också tillsammans har beskrivit syftet med vår verksamhet: ett samhälle bättre byggt. Detta är en stark drivkraft när vi går till jobbet varje dag – även om arbetsplatsen 2020 ofta har varit det egna köksbordet.

På personalsidan ”pausade” vi rekryteringen under våren på grund av osäkerheten inför pandemins följder, men fjärde kvartalet gjorde vi flera nyanställningar. Vår norrlandssatsning har också fortsatt – uppdragen har blivit fler, beläggningen har ökat och vi har idag fem erfarna medarbetare i Umeå och Kiruna.

Andra viktiga händelser under året är vårt framgångsrika arbete med att leva upp till de nya högre kraven för ISO 14 0001 och 9 001, samt framtagande av de strategier som utgör grund för vår handlingsplan de kommande tre åren. Det innefattar bland annat hur vi ska arbeta med affären, leveransen och hållbarhet. Vi har även ingått i flera samarbeten för att utveckla vår bransch, bland annat ”Håll Nollan” som verkar för att ingen ska behöva skada sig på byggarbetsplatser.

Bäst där vi finns

Inför 2021 är vi därför väl förberedda för en fortsatt tillväxt. Vårt mål är att vara marknadsledare på de orter vi verkar. Det är en självklar målsättning eftersom vi har alla förutsättningar – vi har en hög kompetens, en stark företagskultur och uppdrag inom både hus, bostad, anläggning och industri.

2021 fortsätter vår satsning inom digitalisering och hållbarhet, som går hand i hand. Vi kommer dessutom jobba för att behålla vår kultur och värdegrund, så att vi inte tappar den när många av oss sitter hemma och jobbar. Och allt detta ska självklart ske med bibehållen lönsamhet – det har vi visat omvärlden och oss själva att vi klarar.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK