Foto: Per Myrehed
Karin Wallenbert sammanfattar året i siffror.
Foto: Per Myrehed

Ekonomin i sammanfattning - 2017

2017 blev på många sätt en fortsättning av tidigare år med en byggbransch i högkonjunktur och en stark efterfrågan på våra tjänster och kompetens. Året blev något av ett rekord år för Forsen med en tillväxt på 23% och en mycket god lönsamhet.

Tillväxten har varit synnerligen tillfredsställande i Stockholmsregionen där Forsen har befäst sin position som ledande projekt- och byggledningsbolag. Underkonsultnätverket kompletterar Forsens kompetens på ett mycket bra sätt och gör produktionskapaciteten mer flexibel.

Sjukhusprojekten i Stockholm är bland de största projekten för Forsen även i år. Många befintliga likväl som nya kunder har bidragit till spännande projekt, både om- och nybyggnationer. Flera stora hotell- och kontorsprojekt har pågått under året. Andelen CM-projekt har ökat under 2017 och kommer att vara minst i samma nivå under 2018. Det ökade bostadsbyggandet har även märkts hos Forsen vars affärsenhet Bostad vuxit kraftigt.

Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med över 23% till 311 miljoner  
  • Hög beläggningsgrad och tillväxt i hela landet men framför allt inom Stockholmsregionen  
  • Rörelseresultatet steg kraftigt med 14 miljoner och lönsamheten ökade med ca 3%-enhet till över 11%.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK