Foto: Per Myrehed
Caroline Redare, HR-chef, berättar om året som gått.
Foto: Per Myrehed

HR-satsningar som skapar stolthet

● Förebyggande arbete mot sjukskrivningar och stress.
● CSR-samarbete med My Dream Now.
● Avtal med Allbrightstiftelsen för en ökad jämställdhet i branschen.
Det är några av de viktigaste satsningarna i vårt HR-arbete under 2017. Och det skapar stolthet och engagemang på företaget – något som framgår tydligt i våra medarbetarundersökningar. Ytterligare en bekräftelse är att vi för fjärde året i rad hamnar på Great Place To Work Institutes lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Precis som alla andra företag påverkas Forsen av utvecklingen i samhället omkring oss. Och en tendens är att den psykiska ohälsan ökar – inte minst i vår bransch, där det råder stor kompetensbrist och därför periodvis är ett högt tryck på företagens medarbetare.

Sjukskrivningar beror dessutom ofta på en kombination av privata och arbetsrelaterade faktorer, där det ibland kan vara svårt att få ihop livspusslet. På Forsen tar vi ansvar för våra medarbetare, oavsett var i livet de befinner sig och vad det för med sig. Och eftersom vi har sett hur sjuktalen stigit gjorde vi 2017 en storsatsning på stresshantering tillsammans med vårt försäkringsbolag Skandia.

Vi har utbildat både medarbetare och chefer i bland annat orsakerna till stress, hur man ser tidiga tecken, vikten av återhämtning och hur man som chef kan hjälpa sina medarbetare. Vi har också informerat om förmånerna i vårt försäkringspaket, som sträcker sig längre än en ”vanlig” företagshälsovård och som innefattar konfidentiell rådgivning oavsett om orsakerna är privata eller jobbrelaterade.

Resultatet har blivit att våra sjuktal har sjunkit, att vi vågar prata öppet om stress och att medarbetare har fått lättare att komma tillbaka efter en sjukskrivning.

I vårt CSR-arbete är vår ambition att arbeta långsiktigt, inte med enskilda punktinsatser. Ytterligare två krav är att det ska finnas en koppling till vår bransch och att mångfaldsaspekten finns med. Det sistnämnda är en viktig ledstjärna för oss, inte minst då vi har medarbetare från många länder och kulturer.

Vi inledde därför under året ett samarbete med organisationen My Dream Now, som jobbar med att hjälpa ungdomar i invandrartäta, segregerade områden där det råder hög arbetslöshet. My Dream Now utbildar volontärer från arbetsliv och högskola, som träffar högstadie- och gymnasieklasser. Deras klasscoachprogram inspirerar eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet, söka egna drömmar och vägar dit.

Fyra av våra medarbetare – tre i Stockholm och en i Malmö – är klasscoacher och besöker ”sin” skolklass fyra gånger per år för att berätta om byggbranschen och lära känna eleverna – något som skapar engagemang och stolthet både hos klasscoacherna själva och hos oss andra på företaget.

Hösten 2017 har till stor del präglats av metoo – det har varit ett upprop även i byggbranschen, under taggen #sistaspikenikistan.

På Forsen har vi länge arbetat med jämställdhetsfrågor och 50 procent av våra chefer är kvinnor. Men vi kan förstås bli ännu bättre, och i spåret av metoo har vi förtydligat våra regler och informerat våra chefer om arbetsgivaransvaret i diskrimineringsfrågor. Vi har också uppmanat alla att ta ansvar för att vi ska nå vår vision om nolltolerans avseende sexuell diskriminering och trakasserier.

Tillsammans med fyra andra vd:ar för fastighetsbolag har vår vd Bengt Johansson dessutom ingått i ett avtal med Allbrightstiftelsen om att genomföra ett fyrstegsprogram för jämställdhet, och uppmanar nu andra branscher att följa efter.

Allt detta är åtgärder och aktiviteter som skapar stolthet och engagemang hos våra medarbetare. Forsen är ett värderingsstyrt företag där de mjuka värdena är lika viktiga som marknadsplan och affärsstrategier. Det är alla överens om – från styrelsen till enskilda medarbetare. Och det är det som gör Forsen så unikt i vår bransch.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK