Karin vet hur läget ser ut.

Ekonomin i sammanfattning - 2018

Början av året inleddes starkt och fortsatte så. Vid halvårsskiftet blev det känt att Forsen köper Projektgaranti och satsar därmed stort på att växa även i de västra delarna av Sverige.

I en allt mer hårdnande konkurrens har Forsen fortsatt att växa under 2018 med en god lönsamhet. Omsättningen nådde nytt rekord på 353 miljoner och tillväxten blev drygt 13%.

Byggbranschen har fortsättningsvis präglats av högkonjunktur med stor efterfrågan på företagets tjänster. Efterfrågan har varit starkast i Stockholmsregionen men mot slutet av året syns också en ökning i övriga landet. Under året har även anläggningsaffären förstärkts med personal och kompetens i Göteborg.

Forsens kundundersökningar visar också på ett fortsatt stort förtroende och NPS (Net Promoter Score) ökade till över 40% vilket är en förbättring sedan föregående år.

Andelen återkommande kunder är betryggande, över 70%, utför man ett bra jobb kommer kunden tillbaka. Att ständigt bearbeta sin lokala marknad med fokus på strategiska kunder med verksamhet över hela Sverige kommer att vara en framgångsfaktor framöver.

Företaget har under året arbetat mycket intensivt och lyckosamt med det nya ledningssystemet, Forsen Flow, som i juni blev certifierat enligt den nya ISO-standarden. Ledningssystemet är grunden till ett strukturerat kvalitetsarbete där ständiga förbättringar är en central del. Vår leveransprocess med alla sina delprocesser kommer att fortsätta utvecklas för att öka kvalitet och graden av digitalisering.

Den totala marknaden bedöms fortfarande gynnsam även om bostadsinvesteringar minskar det kommande året. Forsen räknar med fortsatt tillväxt och andelen projekt på delad entreprenad, som ökat under 2018, kommer att vara minst i samma nivå under 2019.

Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med 13% till 352 miljoner
  • Beläggningen mycket hög och jämn under året
  • Ökad andel underkonsulter förstärkte leveranskapaciteten
  • Rörelseresultatet ökade till 37.8 miljoner, motsvarar en rörelsemarginal ca 11%.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK