Foto: Per Myrehed
"De mjuka värdena gör att allt fler personer söker sig till Forsen"
Foto: Per Myrehed

Ledarskapet i fokus

Forsens HR-arbete 2018 har framför allt fokuserat på ledarskapet. Under året har vi hållit utbildningar och workshops med våra över 25 chefer för att bli en ännu bättre arbetsgivare. Forsen placerade sig 2018 för fjärde året i rad på Great Place To Work Institutes lista över Sveriges bästa arbetsplatser, vilket vi är oerhört stolta över. Men vi siktar alltid högre.

Forsens medarbetarundersökning 2017 visade genomgående väldigt goda resultat – något som ju bekräftas av att vi rankas som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Men självklart finns det alltid en förbättringspotential och det största utvecklingsområdet har varit ledarskapet – förmågan att coacha, sätta tydliga mål och finnas tillgänglig. Detta är en extra stor utmaning i en projektorganisation som Forsen, där cheferna och medarbetarna inte träffas dagligen.

Vi har därför gjort en storsatsning på ledarskapet under 2018. Vi inledde arbetet redan i slutet av 2017, då vi genomförde en så kallad 360-undersökning där alla kollegor, chefer och medarbetare fått svara på frågor om ledarskapet hos respektive chef.

Baserat på 360-undersökningen, medarbetarundersökningen och samtal med våra chefer lät vi sedan skräddarsy ett ledarskapsprogram som vi genomförde under året. Vid sex tillfällen träffades vi och diskuterade allt från coachande förhållningssätt, samtalstekniker och konflikthantering till motivationsfaktorer, värderingsstyrt ledarskap och arbetsrätt.

Under 2019 kommer vi att praktisera våra lärdomar i vardagen och till hösten genomför vi en ny 360-undersökning. Det kommande året kommer vi dessutom lägga extra fokus på det informella ledarskapet, där vi kan bli ännu starkare.

Mångfald är ett ämne som engagerar många av oss på Forsen
– Caroline Redare, HR-chef

Klasscoacher

2017 inledde vi ett samarbete med organisationen My Dream Now, som jobbar med att hjälpa ungdomar i invandrartäta, segregerade områden där det råder hög arbetslöshet.

2018 utvecklade vi det samarbetet – under året utbildades fyra nya medarbetare till klasscoacher för högstadieklasser. De har besökt sin skolklass fyra gånger för att berätta om byggbranschen och lära känna eleverna – något som skapar engagemang och stolthet både hos klasscoacherna själva och hos oss andra på företaget. Målet med programmet är att inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet, söka egna drömmar och vägar dit. Och samarbetet med My Dream Now fortsätter under 2019.

GDPR – en möjlighet

Den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft under året, vilket innebar ett stort jobb för HR-avdelningen eftersom vårt arbete till stor del handlar om dokumentation av personuppgifter. Vi valde att ta tillfället i akt och se över våra rutiner i samband med att vi säkrade att alla våra system följer lagkraven. Resultatet är att vi i många avseenden har skapat ännu bättre och smidigare rutiner än tidigare.

Mångfald i fokus

Frågorna om mångfald, kränkningar och #metoo fortsatte prägla en stor del av debatten inom branschen 2018. Mångfald var därför temat för Forsens vårkonferens, där vi bland annat diskuterade kränkningar, förväntningar, arbetsgivaransvar och lagkrav.

Vi fick mycket positiv respons från medarbetarna efter konferensen. Detta är ett ämne som engagerar många av oss på Forsen – eftersom vi har många medarbetare som kommer från andra länder och andra kulturer är mångfald ständigt på agendan. Forsen har sedan tidigare ett avtal med Allbrightstiftelsen om att genomföra ett fyrstegsprogram för jämställdhet, och vår vd Bengt Johansson sitter i den jury som varje år delar ut Allbrightpriset till det svenska börsbolag som gjort störst framsteg på jämställdhetsområdet under det gångna året.

Alla dessa satsningar syftar till att Forsen ska vara en ännu attraktivare arbetsgivare. Vi vet att stoltheten och engagemanget är stort hos våra medarbetare men vi lutar oss aldrig tillbaka. I en bransch där konkurrensen om arbetskraft är hård är det ofta de mjuka värdena som gör att allt fler personer söker sig till Forsen – och blir kvar hos oss.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK