Foto: Per Myrehed
Bengt blickar framåt
Foto: Per Myrehed

Några ord från vår vd - 2018

En fortsatt tillväxt, en storsatsning på vårt strukturkapital och allt fler rikstäckande kunder.

Det är tre faktorer som tillsammans bidrar till att 2018 var ännu ett utmärkt år för Forsen. Vi ökade vår omsättning med 13 procent och vi gjorde det med bibehållen lönsamhet. Vår position som en attraktiv arbetsgivare har dessutom resulterat i att allt fler medarbetare stannar länge hos oss, på en arbetsmarknad där det är en hård konkurrens om duktig personal.

Gemensam verktygslåda

Under året arbetade vi intensivt med vårt strukturkapital. Vi har tagit fram en gemensam verktygslåda för alla konsulter och i juni certifierades vårt nya ledningssystem enligt de nya, tuffare ISO-standarderna för kvalitet och miljö.

Parallellt med detta har vi under hela 2018 genomfört en ledarskapsutbildning, som bland annat innefattat coaching, konflikthantering och målformulering. Som ett resultat fick våra chefer väldigt höga betyg av medarbetarna i den årliga arbetsplatsstudien Great Place to Work, där Forsen för fjärde året i rad rankades som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi hamnade på 14:e plats i kategorin medelstora företag, vilket jag och våra medarbetare är oerhört stolta över.

Företagsförvärv och nyanställningar

Tillväxten har fortsatt, både organiskt och genom förvärv. Vid halvårsskiftet köpte vi företaget Projektgaranti, som gör oss starkare i framför allt Malmö, Stockholm och på Västkusten. De dryga trettio ny medarbetarna tillför både ny kompetens, nya infallsvinklar och en ny kundbas.

Förvärvet av Projektgaranti och våra övriga nyrekryteringar är en injektion i hela vår organisation. Vi har visat under året att vi kan leverera det vi lovar och att vi kan fylla på i projekten med rätt kompetens när det behövs. Som ett komplement har vi dessutom skapat ett nätverk med kompetenta underkonsulter. Vi har ett nära samarbete och de representerar Forsen på ett föredömligt sätt ute hos våra kunder.

Växer inom CM

Vi har fått många långsiktiga och stabila kunder under året inom Construction Management – något jag är extra glad över eftersom Forsen är en av Sveriges ledande experter på CM. Vi har uppdrag med hög säkerhetsklassificering och vi utför många arbeten för Sveriges kommuner, där Forsen har blivit något av en garant för en kontrollerad tillväxt.

Vi har också fångat upp nya marknader och fått ett ökat antal kunder som jobbar rikstäckande. Parallellt med detta arbetar vi allt oftare som stadsutvecklare. Förr om åren kom vi ofta in och byggde enskilda fastigheter – idag arbetar Forsen med infrastruktur, anläggning, bostäder och industrier. Vi sköter rubbet och vi gör det över hela landet.

Hållbarhet, mångfald och jämställdhet

Hållbarhet har ett självklart fokus på Forsen, som är ett värderingsstyrt företag. Vårt CSR-arbete har fortsatt 2018 – bland annat genom samarbetet med organisationen My Dream Now, där flera av våra medarbetare ställt upp som klasscoacher i högstadie- och gymnasieskolor i invandrartäta områden.

Vi jobbar samtidigt kontinuerligt med mångfald och jämställdhet inom vårt eget företag. Vi har en jämn könsfördelning både i företagsledningen och bland våra gruppchefer, och vi har en stor mångfald hos personalen – något som bidrar till att vi får uppdrag, levererar en hög kvalitet och får kompetent personal att söka sig till Forsen.

Vi under året också tagit fram en hållbarhetsstrategi, som beskriver de tjänster och produkter vi kan erbjuda våra kunder inom bland annat miljöklassificeringar.

Allt detta har gjort Forsen till ett både lönsamt och attraktivt företag. Och vi kommer att satsa stora resurser under året på att utbilda oss inom digitalisering, för att bli ännu starkare när vi möter framtiden.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK