Karin Wallenbert, ekonomi- och administrativ chef, är nöjd med årets resultat.

Ekonomichefen sammanfattar 2016

2016 har varit ett intensivt år för Forsen på många sätt. Byggbranschen har präglats av högkonjunktur och en stor efterfrågan på våra tjänster. Vi har ökat både omsättning och resultat.

Vi har en tillväxt på 11% jämfört 2015. Tillväxten syns i hela landet men Stockholmsregionen är fortfarande den dominerande marknaden.

Vi har levererat väl genomförda projekt till nöjda kunder vilket bidragit till den ökade lönsamheten. I vår årliga kundundersökning har antalet ambassadörer* stigit till över 40% av de tillfrågade vilket är ett bevis på starkt förtroende för oss och våra medarbetare.

Sjukhusprojekten i Stockholm är bland de största projekten även i år. Många befintliga likväl som nya kunder har bidragit till spännande projekt, både om- och nybyggnationer. Vi har också märkt en ökad efterfrågan på stadsplaneringstjänster där vår kompetens inom både bostad och anläggning blir en slagkraftig kombination.

Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med över 11% till 253 miljoner
  • Tillväxt i hela landet men framför allt inom Stockholmsregionen
  • Rörelseresultatet steg med 4,3 miljoner och lönsamheten ökade med nästan 1%-enhet till knappt 9%
  • Ett nytt affärsområde etablerades – East Sweden
  • Underkonsultnätverket växte med 15%
  • Fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster över hela landet.

*Dvs. kunder som aktivt rekommenderar oss till andra.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK