HR-chefen om året som gick

2016 var året då Forsens långsiktiga HR-insatser ännu en gång uppmärksammades utanför den egna sfären. Vårt arbete resulterade nämligen i att Forsen utnämndes till Sveriges tolfte bästa arbetsplats inom kategorin medelstora företag.

Det var andra året i rad som vi kvalade in på Great Place to Work Institutes (GPTW) lista och ett viktigt kvitto på vår HR-satsning.

2012 tog vi ett strategiskt beslut att satsa på Talent Management – det vill säga hur man på ett strukturerat sätt attraherar och rekryterar nya medarbetare, samt utvecklar och behåller de befintliga. Vi jobbar mycket med, och involverar alla i vårt värdegrundsarbete. Forskning visar att bolag som jobbar med sina värderingar inte bara har tryggare medarbetare – de är även lönsammare och har snabbare till beslut.

En central del i Forsens HR-arbete är mångfald. I både styrelse och ledningsgrupp är könsfördelningen jämn, och medarbetarna representerar många nationaliteter och olikheter.

Under året som gick anställde vi ca. 40 nya medarbetare. Då är det viktigt att vi är tydliga med vårt erbjudande och vad vi förväntar oss, och att vi säkerställer att de delar vår syn på arbetsplatskultur. Annars är det lätt att kulturen går ut genom dörren när medarbetare slutar, och ersätts av en ny kultur.

Annars var 2016 ett år då vår bransch präglades av resurs- och kompetensbrist. En effekt av det här är att färre ska göra mer, vilket i sin tur har lett till ökade sjuktal för samhället i stort och även i vår bransch. Det här gör att vi har satsat än mer på friskvård, som är så mycket mer än bara friskvårdsbidraget.

Det handlar om både kropp och knopp. Ett exempel är Forsen Challenge, som är en friskvårdsutmaning i lag. Tillsammans rörde vi på oss motsvarande 485 maratonlopp under åtta veckor. Enligt Anders Hansens (överläkare i psykiatri) forskning så förbättrar fysisk aktivitet minnet, koncentrationen och kreativiteten.

Ett annat exempel är Corporate Based Mindfulness training där vi lärt oss om hur hjärnan fungerar, vad som händer när vi utsätts för stress. Vi har jobbat på att hitta positiva och kraftfulla mentala strategier och tankar för att hitta ett mer hållbart arbetssätt över tid. Våra medarbetare kan nyttja sin fulla potential, bli mer effektiva och samtidigt mindre stressade och må bra på jobbet.

Men livet kan bjuda på fler överraskningar och de är inte bara arbetsrelaterade. Vi erbjuder därför ett brett försäkringspaket som innefattar stöd oavsett var problematiken ligger.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK