Bengt Johansson tycker framtiden ser ljus ut.

Några ord från vår vd - 2016

Först i tanken. Bäst i branschen. Störst hos kund. Så lyder vår vision på Forsen. Den är en av mina starkaste drivkrafter när jag går till jobbet varje dag, och 2016 har också präglats av just detta; små steg som hela tiden för oss närmare visionen.

Under året har vi lanserat flera nya tjänster som har uppmärksammats på marknaden, och vi har ökat både vår omsättning, vårt resultat och våra marknadsandelar.

I vår ständiga strävan efter att öka konkurrensen och ge makten till byggherrarna kan vi nu, parallellt med CM, erbjuda våra kunder ett nytt erbjudande – Forsen Samverkan – det vi kallar för samverkan på riktigt. Genom att ta totalansvar för byggprojekt – från idé och leverans hela vägen till full garanti – kan vi erbjuda lägsta projektkostnad och kortast projekttid.

Under året har vi också fått fler uppdrag inom Construction Management (CM), som är en av våra viktigaste genomförandeformer. Även här är det byggherren som har makten, och det är något som våra kunder efterfrågar allt oftare.

Idag täcker vi halva Sverige med vår kompetens och vår personal, och även om vår tillväxt utanför Stockholm inte har tagit den fart jag önskat så finns vi på allt fler platser – något som inte bara efterfrågas av kunderna utan också gör Forsen till en ännu attraktivare arbetsgivare. Ett exempel på vår expansion är etableringen av Forsen EAST Sweden i Östergötland med kontor i Linköping. Här har tillväxten överträffat alla våra förväntningar.

Idag täcker vi halva Sverige med vår kompetens
– Bengt Johansson, vd

Vi får fortsatt toppbetyg av kunderna i våra undersökningar, och vi märker också att allt fler av dem rekommenderar oss till andra kunder och byggherrar. De vill arbeta med en aktör som är tankeledande, vilket också är en av våra drivkrafter.

Att vara tankeledande kan ta sig många olika uttryck. Forsen Samverkan är ett exempel på hur vi ytterligare har förnyat byggbranschen. Ett annat är hur vi arbetar med jämställdhet och mångfald. 2016 fanns Forsen för andra året i rad med på Great Place To Works lista över branschens bästa arbetsplatser, och könsfördelningen är jämn i både vår styrelse och vår företagsledning.

Ibland kallar vi oss för Förenade Forsen eftersom vi omfattar så många olika nationaliteter och olikheter. Och mångfalden är en styrka på flera sätt. Våra medarbetare behärskar många olika språk, och vi får in nya sätt att tänka – något som är ett måste om vi ska fortsätta ha ambitionen att vara tankeledande samhällsbyggare.

Om det nu finns någon baksida i detta så är det att vi har konkurrenternas ögon på oss, och många har upptäckt den höga kompetensen hos våra medarbetare. Men i takt med våra egna framgångar har vi också kunnat rekrytera flera nyckelpersoner från andra företag under året.

Parallellt med detta har vi inlett arbetet med att skapa ett ännu bättre strukturkapital och har bland annat anställt en kvalitetsansvarig på företaget. Kompentensen och engagemanget hos medarbetarna har vi redan, nu utvecklar vi den andra biten och skapar ett ännu mer enhetligt sätt att jobba.

Detta har redan under året börjat ge resultat, då varumärket Forsen har vuxit sig allt starkare. Vår kännedom på marknaden ökar, vi har stärkt vår närvaro i de sociala medierna och våra medarbetare efterfrågas ofta som föredragshållare.

Allt detta gör att framtiden ser oerhört ljus ut för Forsen. Vi har ökat resultatet inom samtliga affärsenheter – framför allt bostäder – och vi har visat omvärlden att vi är att räkna med de kommande åren.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK