Foto: Wingårdh Arkitekter AB 17082 (illustration)
Liljevalchs konsthall med den nya delen till höger i bild.
Foto: Wingårdh Arkitekter AB 17082 (illustration)

Liljevalchs konsthall - renovering och nybyggnation

Helgjutna betongkonstruktioner, en trång kulturmiljö och en projektorganisation som byttes ut efter halva tiden – ombyggnaden av Liljevalchs konsthall är en tuff utmaning för alla parter och ställer höga krav på både teknik, organisation och ekonomi. Forsen svarar för projekt- och projekteringsledning på uppdrag av Stockholms stad.

Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm upprustas sedan flera år i tre steg: grundförstärkning av originalbyggnaden, nybyggnation av en konsthall på den tidigare parkeringsplatsen samt totalrenovering inklusive grundförstärkning av restaurang Blå Porten i samma kvarter. Och det har inte varit någon enkel resa.

– Det är Stockholms stad som äger konsthallen. De har gjort ett omtag i projektet och bytte då ut delar av projektorganisationen och upphandlade ny projektledning hos sina ramavtalspartners. Och uppdraget gick till oss, säger Forsen.

Detta krävde inläsning och analys av både nedlagda kostnader och genomfört arbete, för att identifiera kostnadsbesparingar och hitta förbättringsmöjligheter. Projektet kompliceras dessutom ytterligare av den komplexa arkitekturen för den nya byggnaden.

– Den består av hela betongkonstruktioner utan synliga installationer. Dessa måste därför göras på plats i gjutformen redan från början – det går inte att ändra efteråt. Och hela betongväggen från golvplattan till nocken gjuts i en enda stor gjutform, vilket ställer stora krav på säkerheten. Eftersom Liljevalchs är en offentlig byggnad har vi dessutom omvärldens ögon på oss, säger Forsen.

– Arbetet med renoveringen påbörjades 2008 av kulturförvaltningen och togs sedan över av fastighetskontoret 2012. Eftersom projektet pågått under lång tid och är så komplext, tycker jag Forsen har gjort ett bra jobb med att ta sig an projektet, säger den dåvarande enhetschef på fastighetskontoret inom Stockholm stad.

Andra faktorer som försvårar är att konsthallen ligger i en kulturmiljö samtidigt som det är en trång arbetsplats omgiven av järnvägsspår, Abbamuseet och vattnet.

– Vi har en väldigt tajt budget men vi har nu kommit förbi de största riskerna – bland annat de mest kritiska materialinköpen. Tillsammans med stadens samverkansledare har Forsen nu lyckats fått ett bra grepp om både ekonomin och tidsåtgången.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med fastighetskontoret och det är en god stämning i projektgruppen idag, säger Forsen. Det här är ett en-gång-i-livet-projekt och det smittar av sig på alla inblandade. Även de hantverkare som bara är inne i någon månad känner ett extra stort engagemang.

Läs mer om tillbyggnaden här på Liljevalchs hemsida. 

Bilder från konsthallens interiör före och precis efter invigningen

Liljevalchs innertak Liljevalchs konsthall

  • Kund: Fastighetskontoret, Stockholms stad
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning, byggledning, installationssamordning, ekonomistyrning och KA-PBL
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Samverkansentreprenad
  • Genomförandetid: 2016 (Forsen tog över 2019) – 2021
  • Omfattning: 2 400 kvm BTA i tre våningar (nya byggnaden)
  • Arkitekt: Gert Wingårdh
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK