Rosenbad, Stockholm: Storrenovering för Sveriges regering

När Forsen projektleder renoveringen av Regeringskansliets lokaler i Rosenbad står säkerheten och de antikvariska värdena i fokus – två faktorer som inte alltid går hand i hand.
– Det är dessutom en kort produktionstid – en utmaning som förstås blev ännu större när pandemin slog till, säger Per-Fredrik Carlsson, projektledare på Forsen.

Rosenbad uppfördes som bankpalats i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den del av kvarteret som vetter mot strömmen var restaurang, kontor och bostäder. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in och sedan dess har inga större renoveringar skett, bara vanligt underhållningsarbete. I september 2018 beslutade Regeringen att SFV ska renovera Rosenbad. Och det är en omfattande renovering.

– Rosenbad är ju en symbol för Sveriges regering, så projektet får stor uppmärksamhet och tidplanen är pressad, säger Per-Fredrik Carlsson.

Renoveringen innebär modernisering av klimatanläggningen och tekniska installationer, förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt samt restaureringsarbeten. Uppdraget innefattar även renovering av puts- och stenfasader. De stenar som behöver nyhuggas har tillverkats på ett stenhuggeri i Hannover och avgjutits på plats. Stenarna är hämtade från ett stenbrott i Orsa.

Rosenbad är ett statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet håller därför koll på renoveringsarbetet så att inga arbeten strider mot tillstånd.

– En annan utmaning för oss på Forsen är att vi har olika roller i olika delprojekt. Vissa entreprenader drivs av Statens fastighetsverk i egen regi där vi är produktionsledare och hanterar produktionsfrågor i detalj, medan vi i andra fall är byggledare gentemot en generalentreprenör och i ett tredje fall bevakar kvalitet och utförande gentemot en totalentreprenör. Vi pendlar med andra ord mellan att vara produktionssamordnare i vissa entreprenader och att vara kravställare i andra, vilket ställer stora krav på vårt förhållningssätt. Men SFV är engagerade i projektet, och vårt nära samarbete gör att vi relativt snabbt kan anpassa oss efter olika förutsättningar utan långa ledtider och beslutsprocesser.

Vid schaktarbeten i huset upptäckes husgrunder från tidigare byggnationer, som har krävt arkeologisk medverkan. Detta, i kombination med utbrottet av covid-19 och produktionsanpassning till det statliga byggnadsminnet, har förskjutit tidplanen.

– Byggnads har hjälpt oss att hantera pandemin på ett bra sätt – vi och Statens fastighetsverk har en samsyn på arbetsmiljön, och covid-19 har gjort att produktionstempot har sänkts och vi har fått hantera antalet personer på arbetsplatsen. Sammanlagt har detta försenat projektet och de exakta konsekvenserna av detta har vi i dagsläget inte full klarhet i, säger Per-Fredrik Carlsson.

Rebecka Kessler, projektledare på Statens Fastighetsverk, beskriver renoveringen som ett stort och komplicerat projekt med många speciallösningar.

– Säkerhetsfrågorna, de antikvariska värdena och den korta produktionstiden är utmanande i sig. Och anpassningen till covid-19 är förstås ytterligare en faktor som har försvårat projektet, men alla har jobbat tillsammans för att hitta bra lösningar.

  • Kund: Statens Fastighetsverk SFV
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning samt genomförandeplanering från systemhandling till genomförande
  • Kontakt hos Forsen: Per-Fredrik Carlsson
  • Genomförandeform: Samordnad generalentreprenad, delad entreprenad och totalentreprenad
  • Genomförandetid: Preliminärt våren 2022
  • Omfattning: 28 000 kvm
  • Arkitekt: Ahrbom & Partner
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK