Galgberget i Halmstad: Femvåningshus för kadetter i naturskönt fritidsområde

I ett av Halmstads mest natursköna områden har Rikshem byggt 87 lägenheter i tre femvåningshus. Forsen har svarat för projektledningen, och resultatet blev så lyckat att både Forsen och entreprenören Skanska fick förnyat förtroende när nästa etapp skulle upphandlas.
– Forsen är kända för att vara både kompetenta och engagerade. Och det är viktigt eftersom de varit vår förlängda arm i hela projektet, säger Pär Hallgren, projektutvecklare på Rikshem.

Galgberget i Halmstad är ett välbesökt fritidsområde på cykelavstånd till Halmstads centrum. Rikshem äger sedan tidigare 20 hus med sammanlagt 265 lägenheter i kvarteret Enheten 1, och bygger nu ytterligare bostäder i området. Forsen svarar för projekt- och byggledning.
– Vi kom in under projekteringen och har bevakat beställarens intressen hela vägen fram till att de tre husen stod färdiga för inflyttning hösten 2021, säger Lina Ahlgren, projektledare på Forsen.

Precis intill området ligger bland annat Militärhögskolan. Samtliga lägenheter hyrs därför av Fortifikationsverket, som personal- och studentbostäder.
– Eftersom det inte är några andra hyresgäster är det inga särskilda säkerhetskrav på grund av detta. Däremot har det varit extra höga krav på ljudisolering eftersom det ligger en skjutbana i närheten.

Det har också varit viktigt att ta hänsyn till naturen – Galgberget är ett vattenskyddsområde och vissa träd fick inte tas ner, vilket påverkade husens placering.
– Men det var inga konstigheter. Det här har varit en väldigt smidig byggprocess. Det har varit ett gott klimat där både beställaren och entreprenören varit lösningsorienterade, säger Lina Ahlgren.

Pär Hallgren på Rikshem är också nöjd med både processen och resultatet.
– Forsen levde upp till både budget- och kvalitetsmålen, och vi kunde faktiskt lämna över till hyresgästen två veckor tidigare än planerat, säger han.

Både Forsen och Skanska har också fått förnyat förtroende när etapp 2 – som innefattar ytterligare 50 lägenheter – upphandlades.
– Det är till stor del samma personer som arbetar i projektet, vilket innebär att vi kan ta med oss erfarenheterna och utveckla området ytterligare, säger Lina Ahlgren.

  • Kund: Rikshem Enheten AB
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning, kvalitetsansvar enligt PBL, besiktning
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll / Lina Ahlgren
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2019–2021
  • Omfattning: BYA 3 802 kvm
  • Arkitekt: Hultin & Lundquist Arkitekter AB
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK