Slussen, Stockholm: Bussgarage i betong byggs inne i berget

– Vi bygger ett fyravåningshus i betong. Inne i berget.
Så förklarar Forsens byggledare Stefan Nilsson komplexiteten när Slussen i Stockholm får en ny bussterminal.
– Ett bussgarage av den här volymen inne i ett bergrum har aldrig tidigare byggts i Sverige.

Ombyggnaden av Slussen i Stockholm är ett mångårigt projekt som har väckt stor uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Ett av delprojekten är den nya bussterminal som byggs inne i Katarinaberget och förberedelserna omfattar alla de anläggningar som krävs för att terminalen ska kunna driftsättas: trafikytor, resenärsytor, teknikutrymmen, nödutrymningar, omläggningar av vatten- och avloppsledningar och anpassningar av skyddsrum. Stefan Nilsson är samordnande byggledare på uppdrag av Stockholms stad.

– Jag tar fram samordnade tidplaner, kalkyler, kostnader och ätor. Jag har även assisterat under upphandlingsfasen och hjälper byggledarna att planera. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö ingår också i Forsens uppdrag.

Ett bussgarage av den här volymen inne i ett bergrum har aldrig tidigare byggts i Sverige.
– Forsens byggledare Stefan Nilsson

Bygget har pågått under jord sedan 2018. 300 000 kubikmeter berg har sprängts bort för att lämna plats åt det nya bussgaraget.
– Det blir tre tunnlar som är upp emot 27 meter höga och 25–270 meter långa. Och under byggtiden har vi en enda infart där alla transporter ska in och ut, så det krävs noggrann planering och samordning.

När man bygger bergrum av den här storleken krävs att man sprutar in förstärkning i berget – en process där säkerheten är a och o. Avståndet måste vara minst 50 meter och Forsen håller i arbetsmiljösamordningen.
– Det är dessutom väldigt höga krav på brandskydd eftersom gasdrivna bussar kommer att gå här.

På grund av förseningar har byggfasen inletts medan sprängningar fortfarande har pågått – något som komplicerar projektet ytterligare. Garagebygget måste också länkas ihop med tunnelbanan och affärsytorna, allt ska integreras.
– Det har krävts särskilda arkitektritade lösningar för att hitta en så bra lösning som möjligt. Över huvud taget är det ett väldigt utmanande och komplicerat projekt, säger Stefan Nilsson.

Slussen bergrumstak

Slussen tunnel

  • Kund: Stockholms stad
  • Forsens uppdrag: Samordnad byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Delad entreprenad
  • Färdiställandetid: Slutet av 2023
  • Omfattning: Cirka 300 000 kubikmeter berg har tagits bort
  • Arkitekt: Link/WSP
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK