Foto: Mathias Antonson, Forsen
Foto: Mathias Antonson, Forsen

Stadshagen, Stockholm: Forsen byggleder när hel stadsdel förtätas

Tre detaljplaner, 13 byggherrar, nya gator och en fotbollsplan som ska flyttas – när Stadshagen på Kungsholmen förtätas är det ett av Stockholms största byggprojekt.
– Det krävs anpassning av hela infrastrukturen: gator, parker, vatten och avlopp, säger Tobias Johanson, byggledare på Forsen.

Att förtäta en hel stadsdel görs inte i en handvändning – inte minst om den ligger mitt i Stockholm. På Kungsholmen i Stockholm planeras 2 000 nya lägenheter och 1 000 kontorsplatser. Forsen är samordnande byggledare för anläggningsarbetena vid etapp 1 och svarar även för den gröna projektledningen.

– Jag kom in redan vid systemhandlingsskedet och nu har vi har börjat bygga efter flera års förberedelser. Tre av byggherrarna har kommit igång och vi på anläggningssidan har frigjort gator så att de kan arbeta, säger Tobias Johanson.

Den stora utmaningen är storleken och trafiken, som vid de flesta innerstadsprojekt. Men det finns även andra faktorer som kräver en minutiös planering.
– Vi kommer att jobba ovanpå tunnelbanan så det är känslig mark, och det ligger en station i området där en av entréerna måste flyttas. Vi ska också bygga en ledning för dagvatten ut i Karlbergskanalen som rinner längs med byggområdet.

Stockholm Marathon ska springa rätt igenom bygget
– Tobias Johanson, byggledare, Forsen

Allt går inte heller att förutse, till exempel har priserna på armering stuckit iväg vilket påverkar kostnaderna för projektet.
– En annan lite udda händelse som påverkar är att vi i början av 2022 fick veta att Stockholm Marathon ska springa rätt igenom bygget i juni. Så det måste vi också planera för.

Niclas Falkenbert, byggprojektledare på Stockholms stad, lyfter fram komplexiteten när flera entreprenader pågår samtidigt.
– Alla ledningsägares anläggningar i området behöver vara i drift när vi bygger ut och det har varit många frågor i startskedet från entreprenörerna. Här har Forsen har gjort ett bra jobb, allt fixas och tas om hand.

  • Kund: Stockholms stad
  • Forsens uppdrag: Byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Jessica Dagert & Tobias Johanson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: Oktober 2025 (etapp 1 enligt plan)
  • Omfattning: All infrastruktur inom byggområdet
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK