Forsen projektleder när Rosenbad totalrenoveras

Regeringskansliets lokaler i Rosenbad mitt i Stockholm har inte renoverats på närmare 35 år. Nu byggs därför hela kvarteret om till funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler.

Forsen svarar för projektledningen under hela systemhandlingsskedet och har även fått uppdraget att leda bygghandlingsskedet.

Rosenbad uppfördes som bankpalats i slutet av 1800-talet. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in och sedan dess har inga renoveringar skett, bara vanligt underhållningsarbete. Regeringen beslutade därför i september 2017 att renovera Rosenbad. Och det är en omfattande ombyggnad, som innebär att verksamheten tillfälligt flyttas till andra lokaler i regeringskvarteren.

– Den största utmaningen är att just projektets omfattning. Statens Fastighetsverk har därför valt att ha ett gemensamt projektkontor för alla inblandade, vilket ställer stora krav på oss att leda och organisera arbetet på ett effektivt sätt, säger Forsens projektledare Helena Staaf.

Det finns ett stort behov av att modernisera Rosenbads klimatanläggning och tekniska installationer. Renoveringen innefattar även en förbättring av ytskikten. Dessutom behöver logistiken förbättras, då den idag är ganska opraktisk eftersom hela fastigheten spänner över fyra kvarter och har många nivåer där tillgängligheten och orienterbarheten behöver förbättras.

Rosenbadsprojektet är en del av en större upprustning av Klarakvarteren, som kommer att pågå fram till år 2021.
– När renoveringen är färdig kommer Regeringskansliet och departementen flytta in igen.

Rosenbad är klassificerat som ett byggnadsminne, vilket är en utmaning rent antikvariskt.
– Här finns otroligt fina miljöer som ska moderniseras och bli mer funktionella. Samtidigt har vi ett krav på att både bevara och återställa vissa delar i ursprungligt skick, säger Helena Staaf.

  • Kund: Statens Fastighetsverk
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning samt genomförandeplanering under systemhandlingsskede
  • Kontakt hos Forsen: Helena Staaf
  • Genomförandeform: Samordnad generalentreprenad
  • Genomförandetid: Pågår – hösten 2021 (helheten)
  • Omfattning: 28 000 kvm
  • Arkitekt: Ahrbom & Partner
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK