Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Blå Porten - gammaldags hantverksmetoder vid renovering från golv till tak

Efter flera års renovering är restaurangen Blå Porten på Djurgården i Stockholm nu öppen. Och att arbetet tog lång tid är helt i sin ordning – fastigheten är klassad som synnerligen historiskt värdefull av Stadsmuseet i Stockholm.
– Blå Porten har en speciell plats i många stockholmares hjärtan och måste renoveras enligt gamla metoder – något som kräver både tid och hantverkskunnande, säger Forsen.

Hösten 2021 nyöppnade Liljevalchs konsthall i Stockholm efter flera års om- och tillbyggnad. Forsen svarade för projektledningen och ett deluppdrag var renoveringen av restaurang Blå Porten, där Forsen ledde projektet hela vägen från bygglovshantering och projektering till besiktning och överlämning till hyresgästen.

– Uppdraget omfattade grundförstärkning, alla ytskikt och trädgården. Vi restaurerade allt som gick att restaurera helt enkelt, säger Forsen.

Blå Porten är blåklassad av Stadsmuseet. Det är den högsta klassen och omfattar bebyggelse som bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden.
– Detta ställer förstås höga krav på renoveringen. Och vårt jobb har skett i nära samarbete med en antikvarie: ytskikt, innertak, material och byggnadstekniska lösningar.

2013 utarbetade Stockholms stad ett vårdprogram för både Liljevalchs och Blå Porten. Där föreskrivs bland annat att de nuvarande funktionerna ska behållas och att både exteriör och interiör ska bevaras.
– Det går med andra ord inte att välja en färdig färg utan målarna har fått prova sig fram tills de hittat en färg som antikvarien sedan har godkänt. Det har blivit många puts- och färgprover och det har varit viktigt att hitta hantverkare som renoverar med respekt för huset.

Blå Porten Per Myrehed

Här pratar vi med andra ord inte om att jobba så snabbt som möjligt.
– Golvet har fått fem strykningar med en särskild sorts linolja och då har ingen annan kunnat jobba där inne. Samma sak gäller för taket, som en konservator har sett över. Vi har tillämpat gammaldags metoder och det tar tid.

Det har även varit en utmaning att bygga samman den kulturklassade byggnaden med den nya, moderna konsthallen där bageri och restaurangkök ligger. Innergården har också återställts till nära sitt ursprungliga utförande och hyresgästen kunde flytta in före semestern 2021.
– Resultatet blev jättebra. Det är väldigt roligt att arbeta med kulturfastigheter men ställer samtidigt höga krav på att inte förvanska någonting. Och vi har den kunskapen hos oss, säger Forsen.

Blå Porten Per Myrehed
  • Kund: Fastighetskontoret Stockholms stad
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Samverkansentreprenad
  • Genomförandetid: Färdigställt: Sommaren 2021
  • Omfattning: Drygt 300 kvm invändig yta
  • Arkitekt: Wingårdhs
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK