Foto: Per Myrehed
Storvreta idrottshall, från insidan.
Foto: Per Myrehed

Mer än en idrottshall

När Forsen fick uppdrag att projektleda bygget av den nya idrottshallen i Storvreta var målet att skapa en hall som passar både föreningslivet, skolan och övrig verksamhet. Och resultatet överträffar förväntningarna.
– Den nya hallen är något av en nod för hela tätorten, säger Conny Niklasson, projektchef på Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter.

Hösten 2015 beslutade Uppsala kommun att bygga en ny fullstor idrottshall i anslutning till den befintliga hallen, som är del av Ärentunaskolan.

– Mycket av Storvretas förenings- och fritidsliv kretsade kring den befintliga hallen och konstgräsplanen. Så vi har haft ett nära samarbete med samtliga föreningar, frikyrkan, skolan och fastighetsägaren. Vi har jobbat i ett större perspektiv än enbart fastigheten för att anpassa hallen efter alla verksamheter, säger Lena Larsson, projektledare på Forsen.

Hon har varit projekteringsledare, tagit fram underlag för totalentreprenören NCC och varit projektledare under hela resan.

– Forsen har haft något av en utökad projektledarroll i och med samråden med alla andra aktörer. De har tagit ett stort ansvar för överlämnandet till både hyresgäst och vår egen förvaltning, på ett sätt som få projektledare klarar av. Det kräver både kunskap och en helhetssyn, säger Conny Niklasson.

Det har också funnits en del utmaningar under själva byggtiden. Förfrågningsunderlaget fick ritas om, en del av marken visade sig behöva saneras och dokumentationen över ledningarna i den befintliga hallen var ofullständig. Samtidigt pågick full verksamhet både på skolan och i hallen.

– Vi har tillsammans löst de utmaningar vi ställts inför tack vare ett väldigt bra samarbete med skolan, NCC, deras underentreprenörer och beställaren, säger Lena Larsson.

Storvreta idrottshall, Uppsala

I februari 2018 invigdes den nya, fullstora idrottshallen som även innehåller omklädningsrum för konstgräsplanen och ytor för café och kansli. Den har dessutom en läktare med 284 publikplatser – en kapacitet som från början var planerad till 120 platser. Ändå höll man budgeten.

– Det blev en fantastiskt fin hall, som kommer att certifieras enligt den högsta klassen Miljöbyggnad Guld. Forsen och arkitekten Tengbom har gjort ett jättebra jobb – hallen kommer att stå modell för kommande hallar som vi ska bygga i andra delar av Uppsala, säger Conny Niklasson.

  • Kund: Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Lena Larsson
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2016 - 2018
  • Omfattning: 2 730 kvm total BTA
  • Arkitekt: Tengbom
  • Ort: Storvreta (Uppsala kommun)

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK