Foto/modell: Modell i skala 1:50 framtagen av arkitektkontoret Peripheral Works.

Paviljong återbrukas: Från båtrace i Kina till naturhotell i Västerbotten

När Granö Beckasin expanderar sker det genom återbruk. Deras nya paviljong har tidigare stått vid målgången till båttävlingen Volvo Ocean Race i Cardiff, Shenzhen och Kapstaden. Nu återuppbyggs den på plats i Granö intill Umeälven och anpassas efter norrländska förhållanden. Forsen svarar för projekt- och byggledning.

Granö Beckasin startade 2010 som en ekologisk plats för naturturism. Det är bland annat känt för sina hotellrum i trädens toppar, som attraherar besökare från hela världen.

– Vi har vuxit organiskt sedan dess och har idag ett femtiotal bäddar. Men för att verksamheten ska gå ihop behöver vi fler boenden, och en förutsättning är att vi kan ta emot gästerna på ett bra sätt. Därför har vi köpt in den här paviljongen via en auktionssajt, säger Annika Rydman, vd för Granö Beckasin.

I väntan på att alla bygglov ska gå igenom ligger paviljongen idag nedmonterad i ett tjugotal containrar på ett lager i Vindeln. Den kommer nu att sättas ihop, anpassas och byggas till som ett gigantiskt Lego, där Forsen svarar för projekt- och byggledning.

– Forsen satsar sedan ett par år stort i norra Sverige så det är roligt att vi har fått det här uppdraget. Granö Beckasin är unikt i sitt slag och det är spännande med återbruk av en hel byggnad i den här storleksklassen, säger Thomas Persson, projektledare på Forsen.

Eftersom paviljongen tidigare har uppförts på andra breddgrader behöver den anpassas efter norrländska förhållanden. Det innebär att den byggtekniska standarden och isoleringen behöver förbättras. Den kommer också att få en estetisk anpassning och flera nya funktioner.

– Det är en tvåvåningsbyggnad med stora glaspartier. Byggnadens transparens ger maximala förutsättningar för besökarna att njuta av det vackra älvslandskapet från restaurang och konferens. Den ursprungligt strama arkitekturen har mjukats upp varsamt av arkitekterna, med de adderade tillbyggnaderna exteriört och med utformning och materialval i väggar och tak interiört.

Den nya byggnaden blir det första som möter besökarna hos Granö Beckasin. Förutom en restaurang, restaurangkök och konferensdelar kommer den att inrymma reception, möjlighet till utställningar och en administrativ del.

– Det här är ett jätteprojekt för ett litet företag som Granö Beckasin, säger Annika Rydman. Därför är det viktigt att vi har ett professionellt team omkring oss, som håller i byggprocessen från start till mål. Och det känns fantastiskt att vi har fått in en senior projektledare som samtidigt förstår hur vi tänker och varför vi finns: att skapa tillväxt i bygden. Thomas skapar med sin erfarenhet och sin kompetens trygghet i hela projektet.

Planerad byggstart är senhösten 2023.

Arkitekt: Peripheral Works.

  • Kund: Granö Beckasin
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Thomas Persson
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2021 - 2025
  • Arkitekt: Peripheral Works
  • Ort: Granö, Umeå

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK