Foto: Cajsa Lindgårdh
Foto: Cajsa Lindgårdh

Stort, komplext och utmanande när Södersjukhuset byggs om

Södersjukhuset i Stockholm är mitt i sin största förändring någonsin när det nu byggs om till ett av Sveriges modernaste sjukhus. Framtidens Sös är också ett av Stockholms största byggprojekt med tre helt nya hus samt flera om- och tillbyggnader i anslutning till det befintliga sjukhuset. Detta samtidigt som sjukhusets verksamhet pågår i full omfattning och får störas så lite som möjligt.

Projektet leds av landstingets fastighetsbolag Locum, med Forsen som en integrerad del av projektorganisationen.

För att möta det växande vårdbehovet gör Stockholms läns landsting en storsatsning på framtidens hälso- och sjukvård. En viktig del i detta är upprustning, modernisering och utbyggnad av Södersjukhuset. Forsen stärker byggherrens organisation med cirka 20 konsulter, som sitter på Locums och Forsens gemensamma projektkontor nära sjukhuset.

– Byggnationerna genomförs samtidigt som sjukhuset är i full drift – något som ställer stora krav på projektledningens förmåga att planera och genomföra arbetet. Detta sker i nära samverkan mellan Forsen, Locum och Södersjukhuset, säger Tor Andersson, uppdragsansvarig på Forsen.

Forsen anlitades primärt för att ta fram program- och systemhandling för behandlingsbyggnaden, men har även stöttat med bland annat förstudier och detaljplaneärenden. Under projektets gång har uppdraget sedan utökats och 2015 började själva uppförandet av de nya sjukhusbyggnaderna.

– Förutom volymen är projektet utmanande på många sätt. Flera av byggnaderna är mycket teknikintensiva och det är extremt komplicerat logistiskt eftersom det är trång yta samtidigt som driften inte får äventyras. Under en tid hade vi sex tornkranar på plats och fick därför ha en särskild kran-koordinator, som styrde alla lyft under dagen och säkrade att de inte skulle krocka med varandra, säger Tor Andersson.

Under 2017 färdigställdes stommarna till samtliga byggnader och en försörjningsbyggnad överlämnades i början av 2018 med ovanligt få besiktningsanmärkningar.

–  Vi driver ett exceptionellt projekt med många utmaningar: innerstadsläget, teknikintensivt, många aktörer och målet att störa sjukhusets verksamhet och närboende så lite som möjligt. För att hantera det har vi en integrerad organisation med 35 personer där Forsen är ett stort stöd i flera roller. Vi håller tidplan och budget och kommer att kunna överlämna ett moderniserat Södersjukhus med öppning av vuxenakuten 2020, säger Peter Fristedt, projektchef på Locum.

  • Kund: Locum AB (Stockholms Läns Landsting)
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Jan Ahlinder och Tor Andersson
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad på samverkan, totalentreprenad samt generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2013 - 2020
  • Omfattning: Cirka 77 000 BTA
  • Arkitekt: LINK
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK