Foto: Stefan Emmoth
Foto: Stefan Emmoth
Foto: Stefan Emmoth
Foto: Stefan Emmoth
Foto: Cajsa Lindgårdh
Foto: Cajsa Lindgårdh

Tuff logistik och teknik när HSB bygger nytt bostadsområde

En vattenledning på 55 meters djup, två betongbroar och totalt elva huskroppar.
När HSB Bostad bygger det nya bostadsområdet Telegrafberget börjar de från scratch. Och Forsen projektleder både infrastrukturen och bostadsbyggandet.

Telegrafberget ligger strax öster om Stockholm med en utsikt över skärgården och Stockholms inlopp. Tidigare låg här en bränsledepå, men nu byggs istället ett nytt bostadsområde med första inflyttning 2019.

– Forsen ansvarar för all infrastruktur i området, vilket innefattar två broar, tio meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning med två sjöledningar mellan Telegrafberget och Lidingö – en som pumpar dricksvatten till Telegrafberget och en som pumpar spillvatten därifrån. De ska sänkas ner i sin fulla längd på drygt 900 meter styck i den 55 meter djupa farleden, säger Daniel Stenström, projektledare på Forsen.

Daniel Stenström, Forsen

Forsen leder projektet från början till slut som delad entreprenad (CM) tillsammans med beställaren HSB Bostad. Och det är verkligen från början:
– Vi bygger upp den kommunala infrastrukturen och kvartersmarken i området. Det innefattar alla mark- och VA-arbeten. Och eftersom det är ett bergigt område krävs det många plansprängningar för bostäderna, då vi passar på att dra allt vatten och avlopp.

Därefter vidtar de lite mer tekniskt utmanande delarna: nya kajkonstruktioner, två betongbroar på totalt 100 meter och 300 meter platsgjutna stödmurar för att hantera den kuperade terrängen.

– Det är väldigt dålig berggrund på några ställen, vilket har krävt en hel del tankeverksamhet och planering vid grundläggningen av brokonstruktionerna. Annars är logistiken den största utmaningen eftersom det är väldigt trångt och marken är kuperad. Detta har krävt ett tätt samarbete med samtliga aktörer på plats och ett kontinuerligt arbete med att planera arbetsplatsdispositionen, säger Daniel Stenström.

Något som underlättar arbetet är att Forsen ansvarar för projektledning av både bostadsområdet och infrastrukturen. Peter Carlsson, projektledare för mark och anläggning på HSB Bostad, tycker att det finns stora vinster med detta:

– Forsen är huvudansvarig för samordningen och vi har ett väldigt bra samarbete de olika projekten emellan. Vi sitter på samma plan, har kontinuerliga avstämningsmöten och tittar på logistiklösningar tillsammans. Alla har lärt känna varandra väldigt bra, viket är en stor fördel i ett sådant här projekt.

Bron - ett komplicerat bygge

  • Kund: HSB Bostad AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning och produktionsledning
  • Kontakt hos Forsen: Daniel Stenström
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: December 2016 – december 2019
  • Omfattning: Utbyggnad av infrastrukturen på kommun- och kvartersmark såsom mark-, gatu- och VA-arbeten, bergschakt för gata och bostäder, bro-, mur- och kajkonstruktioner samt VA-anläggning med tillhörande sjöledningar
  • Ort: Stockholm, Saltsjö-Boo, Nacka kommun

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK