Foto: Per Myrehed
Ebba Pilo Karth, CFO, Forsen
Foto: Per Myrehed

Vår CFO sammanfattar ekonomin

Under coronapandemin har Forsens goda ekonomi kunnat upprätthållas och omsättningen har legat stabil även under 2021. Ledningsgruppen har arbetat aktivt med såväl försäljning som kostnadsbesparingar och riskspridning till nya segment.

Själv kom jag till Forsen som ny CFO efter sommaren 2021 och blev väl mottagen av härliga kollegor på ett bolag med högt strukturkapital, hög digitaliseringsgrad samt en stor dos av ordning och reda. Vi har därmed en mycket god plattform nu för att satsa på fortsatt tillväxt.

Forsen har en god riskspridning i kundportföljen inom både den privata och den offentliga sektorn. Med ett tjänsteerbjudande som gäller all slags byggnation och anläggning, fås en stabil intäktsgenerering även i konjunktursvängningar.

Den huvudsakliga utmaningen framåt för hela branschen kommer vara att få in fler kandidater till utbildningar och yrken inom vår sektor samt att utveckla och uppdatera kompetensen. Kompetensförsörjningen tillsammans med kraften i byggkonjunkturen är de största osäkerhetsfaktorerna även för Forsen. Forsens underkonsultnätverk vårdas därför och är en väsentlig tillgång för bolagets kompetensförsörjning.

Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med 2% till 354 miljoner kronor
  • Bra beläggningsgrad över året
  • Rörelseresultatet förstärktes med 7% till 40,7 miljoner kronor, motsvarar en marginal på 11,5%

 

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK