Foto: Per Myrehed
Annika Selin, vd, Forsen
Foto: Per Myrehed

Vår vd Annika har ordet

Geografisk tillväxt, stora industrikunder och nya, spännande uppdrag inom flera av våra satsningsområden. Det är några av höjdpunkterna 2021, då Forsen gjorde en god vinst trots att pandemin pågick under hela året.

Den största orsaken till framgångarna ligger som alltid hos våra medarbetare – Forsen har en lång tradition av att bygga företaget kring medarbetarna, som lyssnar på kunden och utvecklar verksamheten.

Jag själv tillträde som vd i december 2021 och tog över ett välmående företag med stora tillväxtambitioner. Ett av satsningsområdena är vår etablering i norra Sverige, som tog ett stort steg under året. Vi har idag tolv medarbetare på tre orter i Norr, som arbetar med både hus och anläggning. Där stöttar vi våra kunder på plats, men är även med och påverkar samhällsutvecklingen. Ett exempel på detta är Luleå.

Extraordinära insatser

Under året har vi fått både förnyat och utökat förtroende hos många av våra kunder, trots att pandemin har gjort det svårare att träffas. Relationerna ha satts på prov när kunderna har tvingats avbryta och återuppta sina projekt. Men våra medarbetare har varit lyhörda och gjort extraordinära insatser, vilket har bidragit till att vi har behållit vår lönsamhet 2021.

Ett område där tillväxten har överträffat våra förväntningar är industriprojekt, som är ett av våra satsningsområden. I framför allt region Sydväst har vi etablerat oss inom industri och fått flera spännande uppdrag, bland annat för Södra, som producerar korslimmat trä. Återigen är det ett resultat av att våra medarbetare gått in och gjort skillnad.

Tankeledare

Vi har fått ett ökat förtroende inom tidiga skeden, där vi ofta har en rådgivande roll. Här kan vi dra nytta av Forsens gedigna erfarenhet genom hela byggprocessen – något som krävs för att kunna göra hållbara bedömningar redan i de tidiga skedena. Vi kan följa våra kunder under hela resan, vilket allt fler har upptäckt. Detta ligger helt i linje med vår ambition att vara tankeledare.

Andra höjdpunkter under 2021 är vår etablering i Västerås, en fortsatt stor förfrågan på vår expertis inom Construction Management (CM) – ett område där vi är marknadsledande sedan flera år – samt flera nya projekt inom kommersiella lokaler och anläggning. Vi har slutfört flera spännande projekt under året, bland annat renoveringen och utbyggnaden av Liljevalchs konsthall, moderniseringen av Södersjukhuset i Stockholm och olika projekt åt Ålands Landskapsregering.

Vi utökar också vår närvaro geografiskt genom förvärvet av Projektledarbyrån, som är Forsens systerbolag och som har verksamhet i Hälsingland och Dalarna. Vi täcker därmed en större regional marknad.

Mår bäst när vi växer

Det finns därför all anledning att se fram emot 2022. Vi mår allra bäst när vi växer och vi är väl förberedda. Vi har flera konkurrensfördelar på marknaden där den kanske största är vårt oberoende – våra kunder kan känna sig trygga med att vi alltid ser till projektets och kundens bästa. Vår oberoende innebär också att vi är snabbfotade – vi har korta beslutsvägar men är samtidigt så stora att vi kan ta komplexa och omfattande projekt.

Vi har en hög kompetens, en stor spridning på uppdragen och en stark företagskultur. 2021 certifierades vi för femte året som en utmärkt arbetsplats av Great Place To Work, vilket är ett gott betyg från våra medarbetare. På Forsen får vi utvecklas och ta ansvar i intressanta projekt, vilket skapar förutsättningar både för att behålla och rekrytera bra medarbetare.

Under 2022 planerar vi fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi kommer att etablera oss på ännu fler orter än tidigare. På så vis kan vi komma närmare den lokala marknaden och knyta till oss medarbetare utan att de behöver bo på orten. Vi kommer också att fortsätta kompetensutveckla våra medarbetare, utveckla vårt tjänsteutbud och satsa ytterligare på digitalisering och hållbarhet.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK