Dubbla uppdrag för Forsen när HSB bygger nytt bostadsområde

En vattenledning på 55 meters djup, två betongbroar, tio meter höga murar – och totalt elva huskroppar med 350 lägenheter.

När HSB Bostad bygger det nya bostadsområdet Telegrafberget börjar de från scratch. Forsen projektleder infrastrukturen och produktionsleder även bostadsbyggandet.

Med panoramautsikt över Stockholms inlopp växer ett nytt bostadsområde fram på toppen av Telegrafberget i Nacka. När allt är klart 2020 ska cirka 350 hyreslägenheter, bostadsrätter, par- och radhus ha integrerats med klippor och skogsdungar.
– Forsen produktionsleder bostadsbyggandet och projektleder all infrastruktur i området. Det innefattar två broar, tio meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning med två sjöledningar mellan Telegrafberget och Lidingö. De har nu sänkts ner i sin fulla längd på drygt 900 meter styck i den 55 meter djupa farleden, säger Daniel Stenström, projektledare på Forsen.

Projektet drivs som delad entreprenad (CM) tillsammans med beställaren HSB Bostad. Och det är verkligen från början:
– Vi bygger upp den kommunala infrastrukturen och kvartersmarken i området. Det innefattar alla mark- och VA-arbeten. Och eftersom det är ett bergigt område krävs det många plansprängningar för bostäderna, då vi passar på att dra allt vatten och avlopp.

Första inflyttning sker hösten 2019 och parallellt med uppbyggnaden av infrastrukturen har Forsen nu inlett grundläggningen av bostäderna i första etappen. Detta kräver ett tätt samarbete på plats eftersom området är väldigt trångt och marken är kuperad.
– Att bygga på en fotbollsplan är inga större svårigheter, men de nivåskillnader som råder här – samtidigt som det är många aktörer som samsas – kräver ett helhetsgrepp över logistik och arbetsmiljö, säger Pär Nilsson, Forsens projektledare för bostadsbyggandet.

Peter Carlsson, projektledare för mark och anläggning på HSB Bostad, ser stora vinster i att Forsen ansvarar för både bostäder och och infrastruktur:
– Forsen är huvudansvarig för samordningen och vi har ett väldigt bra samarbete de olika projekten emellan. Vi sitter på samma plan, har kontinuerliga avstämningsmöten och tittar på logistiklösningar tillsammans. Alla har lärt känna varandra väldigt bra, viket är en stor fördel i ett sådant här projekt.

Kontaktpersoner
Daniel Stenström, projektledare, Forsen: 0734-47 20 07
Pär Nilsson, projektledare, Forsen: 0734-47 21 11
Peter Carlsson, projektledare HSB Bostad: 0730-85 84 92
Cajsa Lindgårdh, kommunikationschef, Forsen: 0734-39 26 22

Komplicerat brobygge

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK