Bilden illustrerar hur ny huvudgata genom området kan komma att se ut. Illustration: Werket

Forsen sköter byggledningen av Östra Fyrislund i Uppsala

En helt ny stadsdel håller på att växa fram i Uppsalas sydöstra del, Östra Fyrislund. Forsen har fått uppdraget av Uppsala kommun att sköta byggledningen för nybyggnaden av infrastrukturen inom Östra Fyrislund etapp 2.

Enligt kommunen ger en av detaljplanerna som vunnit laga kraft förutsättningar för utvecklingen av en helt ny stadsdel i Uppsalas sydöstra stadsdelar med inriktning framför allt på verksamheter inom transport och logistik, men även volymhandel.

– Det är fantastiskt inspirerande att få vara delaktig och påverka uppförandet av en ny stadsdel. Med erfarenhet från bl.a. Barkarbystaden vet jag hur starkt det är att se staden växa fram och vara en del i den processen, säger Kent Ragnarsson, projektledare på Forsen.

Forsens uppdrag omfattar utbyggnad av ca 3 300 meter gatumark, ca 2 500 m gång- och cykelväg och 3 800 meter nyanläggning VA och förväntas pågå till december 2018.

Kontaktperson
Kent Ragnarsson, projektledare, Forsen: 0705-46 05 56

Illustration: Werket

Besök gärna vårt pressrum för fler nyheter

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK