Vår CFO sammanfattar ekonomin

Under 2022 har Forsen växt och nått ett nytt all time high för omsättning och antalet konsulter. Organisationen har arbetat aktivt med såväl försäljning som rekrytering och riskspridning till nya segment.

Forsen är ett bolag med högt strukturkapital, hög digitaliseringsgrad samt en stor dos av ordning och reda. Detta utgör den plattform som möjliggjort vår tillväxt under 2022.

Forsen har en god riskspridning i kundportföljen inom både den privata och den offentliga sektorn. Med ett tjänsteerbjudande som gäller all slags byggnation och anläggning, fås en stabil intäktsgenerering även i konjunktursvängningar.

Kraften i byggkonjunkturen tillsammans med kompetensförsörjningen är de största osäkerhetsfaktorerna framåt för branschen och så även för Forsen. Forsens underkonsultnätverk vårdas därför och är en väsentlig tillgång för bolagets kompetensförsörjning.

Finansiella höjdpunkter

·    Intäkterna ökade med 7% till 380 miljoner kronor

·    Antalet tillsvidareanställda konsulter vid årets slut på ”all time high”

·    Rörelseresultat 33,7 miljoner kronor, motsvarar en marginal på 8,9%

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK