Vår VD Annika har ordet

Rekord i tillväxt, många nya uppdrag och utökade satsningar på hållbarhet och tidiga skeden. Under 2022 nådde Forsen ett nytt ”all time high”.

Rekord i tillväxt, många nya uppdrag och utökade satsningar på hållbarhet och tidiga skeden. Under 2022 nådde Forsen ett nytt ”all time high”.

Ekonomiskt har det varit ett bra år för Forsen med ett fokus på tillväxten som resulterat i en sjuprocentig ökning. Vi växte rekordartat och nådde ett nytt ”all time high”. Tillväxten har lett till att vi har vuxit i antal medarbetare vilket genererat en omsättningsökning. 2022 blev vår omsättning 380 miljoner kronor.

Vi har också fått ett nytt systerföretag genom Forsen Partners förvärv av PQ Projektledning, vilket medför att vi täcker en större geografisk marknad.

Vi har fortfarande haft en viss coronaeffekt kvar med periodvis höga sjukskrivningstal, men vi har ändå börjat kunna träffas mer, både på enhetsnivå och hela bolaget.

Stora projekt i Stockholms city
Till våra många spännande projekt under året hör två stora uppdrag i centrala Stockholm: På uppdrag av Vasakronan genomför vi renovering och ombyggnation av Hötorgshusbutiker, lokaler och garage utmed Sergelgatan. Totalt omfattar projektet 43 000 kvm.

För Statens fastighetsverk leder vi ombyggnationen av Rosenbad.
Båda projekten kommer att färdigställas under 2023.

Dubblerad omsättning i Norr och fokus på tidiga skeden
När det gäller våra satsningsområden så fortsätter vår etablering i norra Sverige där vi under året öppnat ett tredje kontor, beläget i Luleå. Norrland är ett område där tillväxten överträffat våra förväntningar, vi har haft en dubblerad omsättning under 2022 och vi räknar med något liknande under 2023.

Vi har etablerat oss väl i regionen och fått flera spännande uppdrag, bland annat för Setra i Malå, där vi hjälpt kunden med ombyggnad och tillbyggnad av ny maskinpark. Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag.

Tidiga skeden är en satsning inför 2023 där vi stärker och tydliggör denna tjänst. Det handlar om att vara med tidigt och skapa bra förutsättningar för våra kunders projekt.

Ett exempel är projekt Hagalund som är ett stadsutvecklingsprojekt där vi tillsammans med Humlegården Fastigheter säkerställer möjligheten att utveckla Hagalunds arbetsplatsområde till en attraktiv stadsdel i anslutning till den nya tunnelbanan.

Mest attraktiva arbetsgivare
Vi har en hög kompetens hos våra medarbetare och en stark företagskultur. Vår värderingsstyrda kultur har uppmärksammats bland annat genom utmärkelsen ”Sveriges karriärföretag 2023” där Forsen utsågs till en av landets 100 mest attraktiva arbetsgivare. Ett kvitto på det arbete vi bedriver med att ha bra förutsättningar för medarbetare som gör att de känner att de kan utvecklas i sina roller på företaget. Det finns utrymme att våga experimentera med nya metoder och arbetssätt. Vi hyllar olikhet, kreativitet, omtänksamhet och allt annat som gör det roligt att gå till jobbet.

Fokus på lönsam tillväxt i en föränderlig omvärld
I en föränderlig omvärld gäller det att agera snabbt och anpassa sig efter marknaden. Forsen kommer att fortsätta växa under 2023 med fokus på lönsam tillväxt. Med det menas att vi ska fortsätta växa där det finns behov och utrymme, vi ska göra mer av det vi är bra på och där vi över tid är konkurrenskraftiga. Forsen har en bra riskbalansering med en väl sammansatt kundportfölj vilket är särskilt viktigt under den konjunktur vi nu kommit in i.

Vi kommer att fortsätta kompetensutveckla våra medarbetare, utveckla vårt tjänsteutbud och satsa inom anläggning, hållbarhet och industri i hela landet – bland annat med tillkommande segment som spårburna projekt (som järnväg och tunnelbana) och energi. Vi ser en stor efterfrågan på marknaden och vill utveckla vårt tjänsteutbud ytterligare mot det segmentet.

Under 2023 planerar vi för ett fortsatt tillväxt, dels organiskt men vi ser goda förutsättningar även för en förvärvsdriven tillväxt i form av nya systerföretag.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK