Foto: Per Myrehed
Bengt Johansson, vd, är nöjd med året
Foto: Per Myrehed

Några ord från vår vd - 2017

Att växa kraftigt och samtidigt öka lönsamheten är en av de tuffaste utmaningar som finns för ett företag. Men precis detta lyckades vi med 2017. Vi ökade omsättningen med 27 procent och överträffade våra tufft satta lönsamhetsmål. Vi stärkte dessutom ytterligare vår position som en attraktiv arbetsgivare dit allt fler söker sig.

2017 var med andra ord ett förträffligt år för Forsen. Till viss del beror detta förstås på att branschen befinner sig i en högkonjunktur, men det finns fler förklaringar till våra framgångar. Vi har blivit snabbare, bättre och har ytterligare förbättrat vårt strukturkapital.

Majoriteten av våra kunder – cirka åttio procent – är sådana som kommer tillbaks. De värdesätter vårt arbete i allt större utsträckning och är beredda att betala för kvalitet. De vet att vi levererar och att våra medarbetare har färska kunskaper om allt från tekniska lösningar till lagar och regler tack vare vår kontinuerliga satsning på utbildning.

Vi har också tre styrkor som få andra företag kan matcha. Vi har kompetens inom både bostad, hus, anläggning och industri. Vi kan erbjuda flera olika genomförandeformer utifrån projektets karaktär och kundens önskemål. Och vi finns på åtta orter i Sverige – Forsen är idag Sveriges största renodlade projektledningsföretag. Allt detta gör att vi kunnat anpassa oss till kundens behov i ännu större utsträckning än tidigare.

Under 2017 expanderade vi framför allt i region East Sweden och öppnade under året ett nytt kontor i Norrköping. Vi utvecklade också vårt nya erbjudande ”samverkan”.

Vi har fått in flera nya kunder och betraktas allt oftare som den samhällsbyggare vi vill vara. Vi är delaktiga i att bygga hela stadsdelar och har flera uppdrag där vi är med hela vägen, från förstudie till anläggning och fram till att husen är färdiga och besiktigade. Södersjukhuset, Rosenbad och Telegrafberget är några exempel på projekt där vi har fått ett stort förtroende.

Våra marknads- och HR-avdelningar har under året bidragit till detta genom sitt fortsatta arbete för att göra Forsen mer känt och attraktivt – bland annat i Almedalen, på mässan Business Arena samt genom våra filmer och vår prisnominerade publikation Forsen Forward.

Inom vår bransch är det en hård konkurrens om arbetskraften. Därför är jag extra stolt och glad över att vår personalomsättning har sjunkit under året, och framför allt över att vi för fjärde året i rad finns med på Great Place To Work Institutes topplista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Ett skäl till detta är vårt mångfald- och jämställdhetsarbete – idag har vi jämställd könsfördelning både i företagsledningen och bland våra gruppchefer. Forsen är ett värderingsstyrt företag, där det finns utrymme att våga experimentera med nya metoder och arbetssätt, där vi jobbar med hållbara byggnader och där flera av våra medarbetare är klasscoacher hos My Dream Now, som hjälper högstadie- och gymnasieelever ut i arbetslivet.

Allt detta har gjort Forsen till en respekterad aktör på marknaden. Ett lönsamt företag där det är attraktivt att göra karriär. Ett företag som 2017 överträffade alla förväntningar och som går in i 2018 med en stor framtidstro.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK